Actualitat

La premsa gallega es fa ressò dels prometedors resultats obtinguts per l'IVIA en la lluita contra el HLB

L'IVIA ha sigut protagonista en La Voz de Galicia gràcies als resultats positius obtinguts en la lluita contra Trioza erytreae, el psílid que transmet el huanglongbing (HLB) o greening, actualment la malaltia més devastadora per als cítrics.

El diari gallec ha destacat el treball dut a terme pel nostre centre de Protecció Vegetal per a trobar a Sud-àfrica un enemic natural i efectiu de Trioza erytrae: el parasitoide Tamaraxia dryi. Els fruits de les investigacions liderades per Alberto Urbaneja i Alejandro Tena han tingut especial rellevància a Galícia, Comunitat en la qual es va detectar per primera vegada la presència de Trioza en la Península.

Allí, amb la col·laboració de la Xunta de Galícia i de l'Institut Canari d'Investigacions Agràries (ICIA) es va dur a terme el passat estiu una solta massiva de Tamaraxia. Mancant continuar estudiant l'evolució, els resultats són molt encoratjadors. L'elevada dispersió del parasitoide reforça l'aposta del centre de Protecció Vegetal pel control biològic per a reduir les poblacions del psílid vector del HLB.

Els prometedors resultats obtinguts fins al moment han obert la porta a dur a terme aquestes soltes també en altres Comunitats en les quals ja ha sigut detectat Trioza, la qual cosa suposa un important pas en la lluita contra el HLB.

Pots accedir a l'article complet en https://bit.ly/3qY4ok3.