Actualitat

L'IVIA avalua nous recobriments comestibles per a prolongar la vida postcollita de les magranes ‘Mollar d'Elx’

El consum de magrana s'ha incrementat en els últims anys, entre altres motius, pel seu alt contingut en compostos fenòlics, responsables de la seua elevada activitat antioxidant. A més, diversos estudis han demostrat els seus efectes antiinflamatoris i neuro i hepatoprotectors, que poden contribuir a la prevenció del càncer i de malalties cardiovasculars. En aquest context, l'estudi d'aquest cultiu resulta especialment rellevant a Espanya, primer productor europeu de magranes, sent la varietat autòctona ‘Mollar d'Elx' el cultivar predominant. Un dels principals problemes de la magrana són les importants pèrdues de qualitat del fruit que es produeixen després de la recol·lecció i que limiten el seu potencial d'emmagatzematge. Existeix un gran interés per part del sector en el desenvolupament de noves tecnologies per al control de la pèrdua de pes, els danys per fred i les podridures de postcollita, que són els principals factors limitants de la conservació frigorífica del fruit.

És per això que el Centre de Tecnologia postcollita de l'IVIA ha dut a terme un estudi liderat pel Prof. Lluís Palou i la Dra. María Bernardita Pérez-Gago amb l'objectiu de prolongar l'emmagatzematge de les magranes ‘Mollar d'Elx'. La investigació s'ha centrat en l'avaluació de nous recobriments comestibles compostos formulats amb hidroxipropil metilcel·lulosa (HPMC), tres lípids diferents (cera d'abella, cera de carnauba i monoestearat de glicerina) i dos additius alimentaris antimicrobians diferents (bicarbonat potàssic i benzoat sòdic) per a controlar la pèrdua de pes i la incidència de podridures causades per fongs durant l'emmagatzematge de les magranes. Posteriorment, també es van assajar durant una conservació frigorífica de fins a 4 mesos a 5 °C i 90% HR els recobriments comestibles antifúngics seleccionats solos o en combinació amb plàstics comercials d'envasament en atmosfera modificada (MAP).

Els resultats demostren que els recobriments comestibles a base de HPMC-cera d'abella formulats amb benzoat sòdic tenen potencial per a reduir les malalties de postcollita de la magrana i poden proporcionar una alternativa no contaminant a l'ús de fungicides sintètics. D'altra banda, les tecnologies MAP s'han confirmat com un mitjà eficaç per a preservar la qualitat del fruit durant la conservació frigorífica prolongada de les magranes, prevenint la deshidratació de la fruita i el pardejament de l'escorça i reduint el podrit per fongs. L'aplicació combinada del recobriment comestible i el plàstic MAP va ser el tractament més prometedor en reduir la pèrdua de pes i la deterioració sense afectar negativament la qualitat fisicoquímica i sensorial de la fruita.

Aquesta actuació/projecte d'investigació núm. 51910 està cofinançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Accedeix al text complet en ReDivia, el repositori institucional de l'IVIA.