Actualitat

Seminari cientificotècnic: Canvis en la velocitat del vent. Els fenòmens "stilling" i "reversal" i les seues implicacions socioeconòmiques i ambientals

Ponent: Dr. César Azorín [Centre d'Investigacions sobre Desertificació-CIDE (CSIC-UV-GVA)]

Data: 26 de març de 2021. 13:00h. 

Lloc: Saló d'Actes de l'IVIA i Canal GVA (http://canal.gva.es)

Resum:

El calfament global provocat per un augment de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle a l'atmosfera no és l'únic senyal del canvi climàtic. La velocitat del vent també està canviant. Després de diverses dècades d'afebliment dels vents ("stilling"), els vents s'han reforçat des de 2010 ~("reversal").

Detectar, atribuir i predir els canvis en la velocitat del vent és clau per a diferents àmbits, com: (i) la indústria eòlica en alterar la capacitat de producció elèctrica; (ii) l'agricultura en controlar l'evapotranspiració; i (iii) la qualitat de l'aire per l'efecte del vent en la dispersió de contaminants; entre molts altres.