DESTAQUEM

« Ves enrere

Convocatòria per a la constitució de borses d'ocupació temporal per a personal tècnic d'investigació

Convocatòria per a la constitució de borses d'ocupació temporal per a personal tècnic d'investigació

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del 10 de setembre de 2020 s'han publicat les bases de la convocatòria per a la constitució de borses d'ocupació temporal per a personal tècnic d'investigació subgrups A1/A2 en l'IVIA.

Per a accedir a qualsevol de les huit bosses disponibles és necessari complir amb els requisits establits en les bases de la convocatòria. En ella s'especifiquen les titulacions de grau requerides per a cada plaça. És necessari estar en possessió d'aquesta titulació o complir amb els requisits per a la seua obtenció en la data de finalització de termini per a la presentació de sol·licituds. De la mateixa manera, és necessari que els sol·licitants estiguen en possessió dels requisits d'accés a la funció pública exigits en l'article 53 de la Llei 10/10, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud d'integració en la borsa de treball temporal de l'IVIA, una còpia del títol acadèmic o un resguard que acredite que s'han abonat els drets d'expedició i una fulla d'autobaremació. Les sol·licituds es realitzaran exclusivament de manera telemàtica a partir del 11/09/2020 i el termini es tancarà el 24/09/2020, deu dies hàbils després de la publicació en el DOGV.

El procediment de selecció estarà constituït per dues fases. En la primera es durà a terme una prova escrita mentre que la segona correspondrà a l'avaluació de mèrits i situacions.