DESTAQUEM

« Ves enrere

Correcció d'errors dels llistats definitius de persones admeses i la data de celebració de la prova escrita corresponent a la Borsa 5 de la Convocatòria 2/2020

Correcció d'errors dels llistats definitius de persones admeses i la data de celebració de la prova escrita corresponent a la Borsa 5 de la Convocatòria 2/2020

El passat 24 de març vam publicar en el nostre portal la resolució per la qual s'elevava a definitiva la llista provisional de persones admeses a la prova de la convocatòria de borses d'ocupació temporal específiques per al nomenament de personal funcionari interí en llocs de treball adscrits als cossos A1-31-01, A1-32, A2-14-02 i C1-06, vinculats al desenvolupament de projectes d'investigació de l'IVIA.

Hui publiquem una correcció d'errors d'aquesta llista. De la mateixa manera, a causa de l'elevat nombre de participants admesos per a la realització de la prova escrita de la convocatòria de la Borsa 5 i amb el obejtiu de preservar i protegir a tots els participants, publiquem també la modificació de l'horari de la prova corresponent a aquesta Borsa.

Més informació en l'apartat d'ocupació del nostre portal.