Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Actualitat

Ves enrere Investigadors de l'IVIA avancen resultats dels projectes DESALICitrus i SOSTESABIO en la jornada "Avanços en el coneixement agronòmic del reg amb aigua marina dessalada"

Investigadors de l'IVIA avancen resultats dels projectes DESALICitrus i SOSTESABIO en la jornada "Avanços en el coneixement agronòmic del reg amb aigua marina dessalada"


 

La Universitat de Cartagena va celebrar una jornada tècnica sobre avanços en el coneixement agronòmic del reg amb aigua marina dessalada, el passat 13 de març. En ella van participar els principals experts d'Espanya en esta matèria, procedents de la Universitat Politècnica de Cartagena, la Universitat d'Almeria i l'IVIA. Les aportacions dels investigadors de l'IVIA van permetre avançar alguns dels resultats generats pels projectes DESALICitrus -finançat per l'Agència Estatal d'Investigació- i SOSTESABIO -finançat amb fons propis de l'IVIA i susceptible de ser cofinançat per la Unió Europea a través del programa FEDER 2021-2027 (Projecte 52203).

El Dr. Juan Gabriel Pérez, del Servici de Tecnologia del Reg de l'IVIA, va donar una visió general de l'estat actual de l'ús de l'aigua marina dessalinitzada a la Comunitat Valenciana. També va mostrar els primers resultats dels estudis de camp on s'està avaluant l'efecte de l'alt contingut en bor en l'aigua marina dessalinitzada quan s'utilitza per al reg agrícola. Així mateix, va explicar com diverses estratègies agronòmiques, com l'ús de portaemplets tolerants al bor, i l'ús d'encoixinament del sòl poden pal·liar els efectes negatius que genera de l'excés de bor en el cultiu.

El Dr. José Miguel de Paz, del Centre d'Agricultura Sostenible de l'IVIA, va presentar les línies de treball que s'estan desenvolupant al nostre Institut per a la modelització del bor en el sistema sòl-planta i va anunciar que estes es troben en un estat avançat que permetrà implementar un sistema d'ajuda a l'agricultor per tal de facilitar el maneig de reg amb aigües alternatives, amb alt contingut de Bor, sense que es veja afectat el cultiu.

Imagen desalación