Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Actualitat

Ves enrere Investigadors del Centre de Tecnologia postcollita (CTP) de l'IVIA participen en una monografia sobre protocols actualitzats per a l'envasament d'aliments

Investigadors del Centre de Tecnologia postcollita (CTP) de l'IVIA participen en una monografia sobre protocols actualitzats per a l'envasament d'aliments

Els investigadors del Centre de Tecnologia postcollita (CTP) de l'IVIA, Prof. Lluís Palou i Dra. María Bernardita Pérez-Gago són els autors del capítol titulat “Antifungal Activity of Edible Films and Coatings for Packaging of Fresh Horticultural Produce”, que forma part del llibre publicat recentment “Food Packaging Materials. Current Protocols” (Humana Press, Springer Link, 2024).

En un total de 22 capítols, esta monografia, editada pel Dr. Caio Otoni (Universitat Federal de Sao Carlos, Sao Paulo, el Brasil), detalla els protocols i la metotlogía actuals més punters utilitzats en laboratoris de tot el món per a la investigació, el desenvolupament i la innovació en envasament d'aliments. En cada capítol, la descripció detallada dels protocols corresponents es realitza en tres blocs fonamentals: els materials, productes químics i equips utilitzats, la descripció dels procediments pròpiament dits, amb èmfasi especial en la seua reproduibilitat, i comentaris i consells per a solucionar els possibles problemes d'execució que puguen sorgir. El lliure, que forma part de la sèrie “Methods and Protocols in Food Science” (Springer Link), s'erigix com un manual complet, d'avantguarda i d'alta qualitat per al seu ús tant en l'àmbit acadèmic com en l'industrial.

En el capítol de Palou i Pérez-Gago es descriuen els protocols per a l'avaluació in vitro i in vivo de l'activitat antifúngica de pel·lícules i recobriments comestibles (RCs) utilitzats per al tractament postcollita de fruites i hortalisses fresques. Els RCs antifúngics es preparen generalment incorporant ingredients bioactius amb capacitat antifúngica a la matriu del RC, formada habitualment per un hidrocol·loide i un lípid. Es poden adoptar diferents mètodes i nombroses variacions per a l'avaluació tant in vitro com in vivo, depenent principalment del propòsit específic de cada assaig, els components i propietats de la matriu del RC i l'agent antifúngic, la naturalesa del fong patogen i l'epidemiologia de la malaltia de postcollita que es pretén controlar, i les característiques i el maneig postcollita habitual de cada producte hortofrutícola fresc. En general, en els experiments s'utilitza inòcul fúngic, la preparació del qual també es detalla en el capítol, pel·lícules sòlides seques del RC per a les proves in vitro i emulsions líquides del RC per als assajos in vivo (amb fruita). Es descriuen tres de les proves in vitro més útils i comunes, les proves de difusió en agar, les d'inoculació en la superfície de la pel·lícula i les de germinació d'espores fúngiques amb recompte en placa. Per als experiments in vivo a escala de laboratori, s'aplica el RC al producte fresc inoculat artificialment amb el patogen i es determina, després de diferents períodes d'incubació o emmagatzematge frigorífic, la incidència i severitat de la malaltia i l'esporulació del fong. En etapes posteriors poden dissenyar-se assajos semicomercials o comercials a major escala, realitzats en plantes pilot o instal·lacions de centrals hortofructícoles, amb productes infectats de manera natural i sotmesos al corresponent maneig de postcollita industrial.

Més informació sobre el capítol de Palou i Pérez-Gago en Antifungal Activity of Edible Films and Coatings for Packaging of Fresh Horticultural Produce (gva.es) i sobre el llibre complet en https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-0716-3613-8