Actualitat

Jornada Control Biològic “Breeding Invertebrates for Next Generation Biocontrol”

El dia 19 de gener de 2016 es durà a terme una jornada informativa en l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) sobre els avanços més recents i els principals interrogants sobre la millora genètica d'invertebrats per al seu ús en control biològic.

Aquesta jornada és part de la xarxa BINGO (Breeding Invertebrates for Next Generation BioControl) en la qual participa com a membre l'IVIA, finançada per la Unió Europea i que abasta des d'aspectes científics fonamentals fins a aspectes aplicats dels agents de control biològic.

Es realitzaran presentacions bàsiques sobre recerca fonamental de la biologia dels agents de biocontrol a càrrec de científics de la Universitat de Wageningen (Holanda), així com xarrades orientades a aspectes més aplicats com l'eficàcia, anàlisi de risc i la tècnica de l'insecte estèril a càrrec de científics de Koppert BV, CABI (Centre for Agricultural Bioscience) i la FAO (Food and Agriculture Organisation). A més, es presentaran i discutiran possibilitats futures del control biològic a càrrec de científics de l'IVIA i de la Universitat Politècnica de Cartagena.

Aquest esdeveniment representa a més una oportunitat interessant per a conèixer i interactuar amb els ponents convidats i membres del consorci BINGO. La seu de la jornada serà en les instal·lacions de l'IVIA: Carretera CV-315, Km 10,7 - 46113 Montcada, València (https://ivia.gva.es/localizacion). La participació és gratuïta i el contingent és limitat. La inscripció i el programa detallat es troben en aquest enllaç http://bit.ly/1S6iqbL. La inscripció es tancarà el dia 14 de gener de 2016. La jornada serà en anglès.