Actualitat

Seminari científic-tècnic: Paper dels trets funcionals hídrics i la seua variabilitat en l'estabilitat de les comunitats d'herbàcies

Ponent: Dra. Alicia Forner - Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE, CSIC-UV-GVA)

Data: 11 de juny de 2021. 13:00h.

Lloc: Sala d'Actes  IVIA, canal GVA i portal IVIA

Resumn:

L'estudi de la variabilitat de trets funcionals relacionats amb l'estrés hídric ha sigut àmpliament estudiat en moltes espècies de plantes llenyoses. No obstant això, és poc coneguda en espècies d'herbàcies. En el nostre estudi volem identificar aquesta variabilitat, la relació entre els diferents trets funcionals i la seua modificació per altres factors com l'existència de diferents grups funcionals en una comunitat. A més, analitzem com responen les diferents comunitats a una reducció en la disponibilitat d'aigua. Els resultats de l'estudi ens aportaran informació essencial per a conéixer com la biodiversitat i l'estabilitat d'aquestes comunitats multifuncionals es veurà afectada en un context de canvi climàtic.

Experiment de comunitats d'herbàcies en el
Centre per a la Investigació i l'Experimentació
Forestal (CIEF). Fotografia: Alicia Forner.