Actualitat

Bons resultats de tractaments antifúngics alternatius en post-recol·lecció

 S'han publicat recentment en les revistes científiques internacionals ‘Postharvest Biology and Technology' i ‘Crop Protection' articles d'investigadors de l'IVIA (Laboratori de Patologia del Centre de Post-recol·lecció) sobre els assajos sobre banys amb sol·lucions d'additius alimentaris i exposicions curtes a atmosferes en CO2 i O2 per a reduïr la incidència de les podridures verda i blava, causades pels fongs Penicillium digitatum i Penicillium italicum, en post-recol·lecció de fruita fresca. Es pretén trobar tractaments alternatius a lús dels fungicides de síntesi convencionals com l'imazalil. Els tractaments han mostrat en assajos de laboratori i planta pilot una efectivitat acceptable, cosa que els postula com a bons candidats potencials per a la seua inclusió en programes de Control Integrat No Contaminant d'Enfermetats Post-recol·lecció  (CINCEP). L'interés pels tractaments gasosos es va suscitar arran de la instalació recent de càmeres per a la desastringència del caqui amb CO2 en centrals frutícoles en la Comunitat Valenciana.

 

Article 1

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521415302040

 

Article 2

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219415301733

 

Foto de baños con aditivos alimentarios

Assaig de banys de mandarines en solucions aigualoses calentes d'additius alimentaris.