Actualitat

L'IVIA participa en el “kick-off meeting” del projecte europeu Euphresco F341 “Xylella fastidiosa and its insect vectors”

El dilluns 3 de maig, l'IVIA va participar en el "kick-off meeting" del projecte europeu Euphresco F341 "Xylella fastidiosa and its insect vectors", que estarà vigent fins a març de 2023. En aquest projecte participen diferents institucions (Universitats, centres d'investigació i organismes oficials d'agricultura) de 10 països europeus i no europeus (Albània, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Eslovènia, Israel, Portugal, el Regne Unit, Tunísia i Espanya). La reunió es va desenvolupar en línia i en ella es van establir les bases de l'inici de les diferents col·laboracions científiques.

El projecte pretén indagar aspectes relacionats amb els insectes vectors del bacteri X. fastidiosa, com són: - el desenvolupament poblacional dels insectes en diferents cultius i plantes adventícies, - el procés de transmissió del bacteri pels vectors, - el moviment dels insectes entre cultius i adventícies i la seua incidència en l'epidemiologia de les malalties produïdes per X. fastidiosa, - la detecció precoç del bacteri gràcies a la seua identificació en els insectes vectors, - la detecció de potencials enemics naturals dels vectors, i – la valoració de diferents sistemes de recol·lecció d'adults dels vectors.

Per part de l'IVIA, el responsable del projecte és el Dr. Francisco J. Beitia, amb participació en el mateix d'investigadors de les Unitats d'Entomologia i Bacteriologia, del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia.