Actualitat

Seminari científic-tècnic: Manipulació dirigida de la metilació de l'ADN en plantes

Ponent: Dr. Javier Gallego-Bartolomé (Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP))

Data: 4 de juny de 2021. 13:00h.

Resumn: 

La metilació de l'ADN és una marca epigenètica que regula múltiples processos com l'expressió gènica i l'estabilitat del genoma. L'ús de mutants i tractaments farmacològics han sigut fonamentals en l'estudi d'aquesta marca en plantes, encara que el seu efecte en tot el genoma complica l'associació directa entre els canvis en la metilació i un fenotip particular.

Recentment, hem desenvolupat noves eines que permeten reclutar la maquinària de metilació directament als loci que estiguem interessats a manipular a través de proteïnes programables d'unió a l'ADN com ZF artificials i CRISPR. Aquestes eines ens permeten agregar o eliminar la metilació de l'ADN d'una manera específica i estudiar diferents característiques associades amb la metilació de l'ADN com la heredabilitat, la preferència genòmica i l'impacte en l'expressió gènica.