Actualitat

Naix la Xarxa CIBA amb la participació de l'IVIA

Aprofitant el marc de les XIX Jornades AIDA sobre Producció Animal, organitzades per l'Associació Interprofessional per al Desenvolupament Agrari i celebrades els dies 1 i 2 de Juny de 2021, s'ha presentat la Xarxa Científica en Benestar Animal (Xarxa CIBA). El seu naixement ha sigut promogut per investigadors de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, la Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona i Neiker.

La Xarxa CIBA és una xarxa composta, fins al moment, per investigadors de més de 20 centres de tot el territori nacional. La xarxa naix amb la vocació de crear, mantindre i enfortir el teixit d'investigació en benestar animal. Els seus objectius són identificar a investigadors de l'àrea de benestar animal, fomentar la comunicació activa entre aquests, incentivar la col·laboració, compartir avanços obtinguts en projectes d'investigació, facilitar la comunicació amb agents externs i desenvolupar activitats que promoguen l'estrenyiment de vincles.

 El dimecres 2 de Juny es va realitzar l'Assemblea constitutiva de la Xarxa CIBA, que va estar precedida per un taller d'intercanvi científic entre els participants. El taller es va estructurar en grups de discussió amb la finalitat d'identificar àrees prioritàries d'investigació en benestar animal i discutir les possibles necessitats i limitacions perquè la investigació es duga a terme a nivell estatal.

L'equip de la Xarxa ha realitzat una revisió documental prèvia, com a avantsala per a iniciar i dinamitzar el debat en cada grup de treball. La intenció és que el fruit d'aquest taller siga la construcció col·lectiva d'un document que empodere comunicativament a la xarxa. Tots els participants al taller estaran convidats a contribuir en la preparació del document, podent formar part de la coautoria de la seua publicació científica.