Actualitat

Optimització de recobriments comestibles antifúngics mitjançant metodologia de superfície de resposta per a mandarines ‘Orri’

Actualment, existeix un creixent interés a tot el món a substituir l'ús de fungicides químics de postcollita convencionals per mitjans no contaminants per a controlar les malalties postcollita dels cítrics, especialment les podridures verda i blava, causades per Penicillium digitatum i P. italicum, respectivament, i la podridura àcida causada per Geotrichum citri-auranti. A més, en el cas d'aquest últim fong no es disposa de fungicides de postcollita eficaces per al seu control després de la retirada definitiva a la UE del propiconazol en 2019. Alguns estudis previs realitzats en el Centre de Tecnologia postcollita (CTP) de l'IVIA han demostrat que immersions en solucions aquoses de benzoat de sodi (SB) tenen una activitat curativa significativa contra aquestes tres podridures. D'altra banda, en el CTP s'han realitzat nombrosos estudis, liderats per la Dra. María Bernardita Pérez-Gago, en col•laboració amb el Prof. Lluís Palou, amb l'objectiu de desenvolupar nous recobriments comestibles antifúngics efectius per al control de podridures en fruita fresca.

En aquesta investigació, s'ha desenvolupat un recobriment comestible antifúngic formulat amb SB com a ingredient antifúngic, optimitzant mitjançant la metodologia de superfície de resposta el contingut dels diferents ingredients del recobriment (midó, lípids i plastificant) per a mantindre la qualitat fisicoquímica i sensorial de mandarines 'Orri' durant l'emmagatzematge a 20 °C. Posteriorment, s'ha avaluat l'efecte del recobriment comestible optimitzat en el control de les podridures verda, blava i àcida en mandarines inoculades artificialment. Els resultats van mostrar que el recobriment optimitzat a base de midó podria ser un tractament prometedor per a mantindre la qualitat, reduir les podridures i prolongar la vida postcollita de les mandarines "*Orri" i així substituir eficaçment l'ús de ceres convencionals formulades amb fungicides químics de síntesis. El seu potencial ús comercial com a part de programes de maneig integrat de malalties de postcollita (CINCEP) seria especialment adequat per al control de la podridura àcida, ja que en aquests moments els fungicides químics convencionals disponibles a la UE per al seu ús en postcollita de cítrics no són efectius contra aquesta malaltia.

Aquest treball forma part de l'estada postdoctoral de la Dra. Lourdes Soto-Muñoz (Facultat de Química, Universitat Autònoma de Querétaro, Mèxic) en el CTP de l'IVIA mitjançant una beca concedida pel Consell Nacional de Ciència i Tecnologia de Mèxic (CONACYT-160058), i ha sigut finançat per l'IVIA (Projecte No. 51910) i la Unió Europea a través del Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER) de la Generalitat Valenciana 2014-2020. El treball s'ha publicat en la revista científica Scientia Horticulturae amb el títol "Optimization of antifungal edible pregelatinized potato starch-based coating formulations by response surface methodology to extend postharvest life of ‘Orri' mandarins".

Pots obtindre més informació en ReDivia, el repositori institucional de l'IVIA.