Actualitat

Economia Circular de l'Oliva conjumina el treball de ramaders i cooperatives per a aprofitar el alperujo

Sota el títol ‘Economia Circular de l'Oliva. Aprofitament de subproductes de la producció d'oli d'oliva' set Grups d'Acció Local Leader de la Comunitat Valenciana impulsen un projecte que pretén conjuminar el coneixement, la investigació i la ciència al treball de camp i al territori rural per a estudiar l'aprofitament dels subproductes de la producció de l'oli d'oliva. Aquest innovador projecte de cooperació, que compta amb la participació de l'IVIA, obri noves possibilitats d'aprofitament de la sansa com a aliment per al bestiar, compostatge i biomassa.

La sansa s'obté durant el procés de producció d'oli d'oliva i conté una mescla de polpa d'oliva, pell i oli en proporcions variables. L'estructura productiva del sector olivarer de la Comunitat Valenciana, caracteritzat per explotacions xicotetes, fragmentades i disperses, dificulta la possibilitat d'acumular els subproductes derivats de la seua activitat. En l'actualitat, si aquests subproductes no són retirats per les oruxeres, la seua acumulació pot fer reduir la velocitat i fins i tot detindre la producció d'oli en les almàsseres.

Aquest Projecte de Cooperació, en el qual s'integra al 67% dels municipis Leader de la Comunitat, part del coneixement ja generat en investigacions anteriors en relació a les diferents vies de reutilització de la pinyolada, principalment en agrocompostatge, biomassa o alimentació animal. Aquestes vies de reutilització s'orienten específicament a potenciar l'economia circular i l'aprofitament local de recursos, reutilitzant i reciclant els subproductes generats pel mateix sector.

Consulta las notas de prensa para obtener más información.