Actualitat

L'IVIA lidera un estudi que esclareix l'origen de les poblacions invasores de Trioza erytreae en la Península Ibèrica utilitzant marcadors microsatèl·lits i DNA mitocondrial

En l'article científic liderat per investigadors de l'IVIA i recentment publicat en Scientific Reports (2021: 11:18651; https://doi.org/10.1038/s41598-021-97824-0) es presenten els últims avanços sobre l'estructura genètica de les poblacions del psílid africà dels cítrics Trioza erytreae. Aquest psílid és una de les principals amenaces per a la indústria dels cítrics en ser vector de la malaltia incurable coneguda com huanglongbing (HLB) o reverdiment dels cítrics. El psílido va envair el nord-oest de la Península Ibèrica fa 6 anys. La invasió ha posat en alerta als citricultors de la conca mediterrània, la major zona productora de cítrics d'Europa, que encara està lliure de HLB.

Abans d'aquest estudi, no s'havia realitzat cap investigació sobre la diversitat genètica de les poblacions de T. erytreae que han envaït la Península Ibèrica i els arxipèlags de la Macaronèsia (Madeira i la Illes Canàries). En aquest treball, combinant marcadors microsatèl·lits i DNA mitocondrial es va caracteritzar la diversitat genètica, estructura i relació materna de les poblacions invasores de T. erytreae i es van comparar amb poblacions d'Àfrica.

Els resultats suggereixen que els brots de T. erytreae en la Península Ibèrica poden haver derivat de les Illes Canàries. A més, les poblacions de T. erytreae presents en tota la zona macaronèsica i posteriorment en la Península Ibèrica, probablement provenen del sud d'Àfrica. La inferència de l'origen i les rutes de colonització de les poblacions invasores de T. erytreae a Europa és fonamental per al disseny i implementació d'estratègies de maneig precises contra aquesta plaga devastadora. Els resultats presentats en aquest treball seran claus per a rastrejar la propagació d'aquesta plaga fora d'Àfrica, el seu lloc d'origen.