Actualitat

Seminari cientificotècnic: Edició genètica CRISPR-Cas en plantes mitjançant vectors virals

Ponent: Dr. José Antonio Darós - IBMCP (CSIC-Universitat Politècnica de València)

Data: 1 d'octubre de 2021. 13:00h.

Lloc: Sala d'Actes de l'IVIA, canal GVA i portal IVIA.

Resum:

Les eines moleculars derivades dels sistemes CRISPR-Cas de bacteris i arqueges estan revolucionant tots els àmbits de la biotecnologia, inclosa la millora dels cultius agrícoles. En plantes, no obstant això, els components dels sistemes CRISPR-Cas, habitualment una nucleasa Cas i un o diversos RNAs guia, se solen expressar mitjançant transformació estable dels teixits vegetals, la qual cosa és un procés molt laboriós que, a més, pot comportar problemes reguladors. Avanços recents han mostrat que l'ús de vectors virals per a expressar els components de la reacció CRISPR-Cas en plantes pot ser una alternativa més ràpida i viable a la transformació genètica convencional.