Actualitat

L’IVIA desenvolupa un sistema d'estació d'avisos per a reduir l'ús de fungicides en el caqui

La taca foliar, causada pel fong Plurivorosphaerella nawae (Mycosphaerella nawae), és la principal malaltia del caqui en la Comunitat Valenciana. Per al seu control és necessari protegir els arbres de les infeccions del fong aplicant diversos tractaments fungicides durant els mesos de primavera. Si no es controla adequadament, aquesta malaltia provoca l'aparició de lesions necròtiques en les fulles, defoliació anticipada i caiguda dels fruits, que resulten en quantioses pèrdues econòmiques.

El pacte verd europeu estableix uns ambiciosos objectius de sostenibilitat per a aquesta dècada que impliquen, entre altres mesures, reduir a la meitat l'ús de productes fitosanitaris. En aquesta línia, l'IVIA va iniciar fa diversos anys un estudi que ha permés desenvolupar i validar un model epidemiològic que determina amb precisió el període de risc durant el qual es produeix l'inòcul del fong causant de la taca foliar del caqui. Amb aquest model és possible ajustar les aplicacions fungicides a la duració del període de risc d'infecció, que varia segons les condicions climàtiques de cada any. D'aquesta manera s'eviten les aplicacions fungicides innecessàries, fora del període de risc, reduint així el nombre de tractaments necessaris per al control de la malaltia.

Aquest estudi liderat per l'IVIA s'ha realitzat en col·laboració amb el Departament d'Estadística i Investigació Operativa la Universitat de València i el Basque Center for Applied Mathematics (BCAM). El treball acaba de publicar-se en la revista ‘Phytopathology', editada per la Societat Nord-americana de Fitopatologia. Seguint les pràctiques de ciència oberta, les dades i el codi del model estan disponibles per a facilitar la seua reproducibilidtat i replicabilitat. Es pot accedir al text complet de l'article en Redivia, el repositori institucional de l'IVIA. El sistema està accessible per a la seua consulta en gipcaqui.ivia i forma part dels avisos oficials de tractaments fitosanitaris del Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat Valenciana.