Actualitat

ÀMPLIA PARTICIPACIÓ DE L'IVIA EN UN CURS DEL MAPA

La setmana passada, del 8 al 12 de novembre, es va celebrar un curs organitzat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), amb el títol "CONTROL I INSPECCIÓ FITOSANITÀRIA EN LLOCS DE CONTROL FRONTERERS". La finalitat del curs era formar a inspectors del MAPA que realitzen la seua activitat en llocs de control en frontera, enfront de l'entrada de material vegetal de l'estranger.

En aquest curs, l'IVIA va tindre una destacada participació d'investigadors, tots ells del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia, que van actuar com a professors impartint diferents ponències.

Dilluns 8 de novembre:

  • Dra. Silvia Barbé: "Bacteris fitopatògens. Generalitats. Símptomes en plantes hostes de bacteris de quarantena".
  • Félix Morán: "Mètodes de detecció i identificació".
  • Immaculada Navarro: "Presa de mostres i enviament al laboratori".

Dimecres 10 de novembre:

  • Dr. Antonio Olmos, "Virus. Generalitats. Identificació, tècniques d'inspecció i mostreig de virosi en espècies llenyoses".

Dijous 11 de novembre:

  • Dr. Francisco J. Beitia: "Dípters tefrítids. Caràcters generals. Identificació de larves. Preparació d'espècimens. Presa de mostres i enviament al laboratori" i "Identificació pràctica en laboratori".

El dilluns 8 i el dimecres 10 les ponències van ser realitzades en format en línia, mentre que el dijous 11 es van dur a terme de manera presencial. El curs es va desenvolupar en les instal·lacions de l'Autoritat Portuària del port de València.