Actualitat

Els prometedors resultats obtinguts per l'IVIA en la lluita contra el HLB, protagonistes en la televisió gallega

La televisió gallega s'ha fet eco dels resultats obtinguts per l'IVIA en el control biològic Trioza erytreae, psíl·lid vector del huanglongbing (HLB), la malaltia més devastadora que afecta els cítrics.

El programa de la televisió pública gallega "Labranza" s'ha fet eco del treball dut a terme per l'IVIA en coordinació amb el Servei de Sanitat Vegetal de Galícia per a acabar amb les poblacions de Trioza erytreae, psíl·lid vector que es va detectar per primera vegada en la península ibèrica en 2014.

El Dr. Alejandro Tena explica en el reportatge el desenvolupament i resultat a Galícia de les investigacions dutes a terme pel centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia. Allí, com a part del projecte TROPICSAFE, l'IVIA va introduir i va alliberar el parasitoide Tamarixia dryi, enemic natural de Trioza erytreae.

Els prometedors resultats obtinguts, amb nivells de parasitisme pròxims al 75% i dispersions de més de 50 km en un any, converteixen al control biològic proposat per l'IVIA en una gran eina per a reduir les poblacions de Trioza erytreae i lluitar contra l'arribada del HLB a la península.

Pots accedir al reportatge complet en cutt.ly/mYWlsHK (min. 10:10).