Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Convocatòries personal temporal

Ves enrere Convocatòria 1/2020

Convocatòria 1/2020

 

[Data de publicació: 10/09/2020]  [Termini del tràmit: des del 11/09/2020 al 24/09/2020]

 

[Data de publicació 28/10/2020] [Termini del tràmit: des del 29/10/2020 al 11/11/2020]

Publicació llistats provisionals admesos i exclosos 

 

[Data de publicació 26/11/2020]

Publicació llistats definitius d'admesos i exclosos i dates d'examen

 

[Data de publicació 04/12/2020]

Correcció d'errors als llistats definitius d'admesos i exclosos i dates d'examen

 

[Data de publicació 11/12/2020]

Assignació d'alumnes per aula:

 

[Data de publicació 20/01/2021]

 

[Data de publicació 27/01/2021]  [Termini de presentació de reclamacions: del 28/01/2021 al 10/02/2021]

Publicació del listat provisional de persones candidates amb la puntuació de la prova amb la puntuació de la prova escrita i l'avaluació de mèrits

 

[Data de publicació 02/02/2021]

Correcció d'errors del llistat provisional de persones candidates amb la puntuació de la prova escrita i l'avaluació de mèrits

 

[Data de publicació 15/04/2021]

Llistat definitiu de persones candidates amb la puntuació de la prova escrita i l'avaluació de mèrits

 

Informació de contacte: