Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Convocatòries personal temporal

Ves enrere Convocatoria 2/2020

Convocatoria 2/2020

 

[Data de publicació: 2/12/2020]  [Termini del tràmit: des de el 3/12/2020 al 17/12/2020]

 

[Data de publicació: 24/02/21] [Termini del tràmit: des de el 25/02/21 al 10/03/21]

Publicació llistats provisionals admesos i exclosos

 

[Data de publicació: 24/03/21] 

Publicació llistats definitius d'admesos

 

[Data de publicació: 06/04/21]

Correcció errors a la publicació llistats definitius admesos

Modificació hora de realització de la prova Borsa 5

[Data de publicació 15/04/21]

Assignació d'alumnes per aula:

 

[Data de publicació: 23/04/21]

Publicación data convocatòria extraordinaria Borsa 4

 

[Data de publicació: 27/04/21]

Qüestionaris i respostes 

[Data de publicació: 28/04/21]

Correcció resposta Borsa 3

* La correcció afecta únicament a la resposta 13 de la Borsa 3.

[Data de publicació: 29/04/21]

Correcció respostes Borsa 1 

* La correcció afecta únicament a les respostes 24 i 25 de la Borsa 1. 


Publicació del llistat provisional de persones candidates amb la puntuació de la prova escrita

 

[Data de publicació: 03/05/21][Termini del tràmit: del 04/05/21 al 17/05/21]

Informació de contacte: 

Publicación del listado provisional de personas candidatas con la puntuación de la prueba escrita

[Data de publicació: 03/05/21][Termini del tràmit: del 04/05/21 al 17/05/21]

 

[Data publicació: 27/05/21]

Acord de l'Òrgan Tècnic de Selecció de la Borsa 4

Resolució qualificació prova escrita més llistat provisional de mèrits

Nota aclaridora

[Termini del tràmit: del 28/05/21 al 10/06/21]

 

[Data de publicació: 09/06/21]

Correcció d'errors

[Termini del tràmit: del 10/06/21 al 23:06/21]

 

[Data de publicació: 10/06/21]

Nota aclaridora

 

[Data publicación: 14/12/21]

Llistat definitiu

Correcció d'errors

 

Informació de contacte: