DESTAQUEM

« Ves enrere

Publicació correcció d'errors de la Convocatòria 2/2020

Publicació correcció d'errors de la Convocatòria 2/2020

El 3 de maig de 2021 es va publicar en la nostra pàgina web la resolució de la direcció de l'IVIA per la qual es publicava el llistat provisional de les qualificacions obtingudes en la prova escrita per les persones candidates, i s'obria el termini per a la presentació de mèrits per a aquelles persones candidates que havien superat la prova escrita, així, com per a la reclamació al llistat provisional de les qualificacions.

Finalitzades les dues fases del procediment publiquem:

• L'acord de l'Òrgan Tècnic de Selecció pel qual, vistes les al·legacions presentades a la plantilla de respostes de la convocatòria de la borsa 4, no accepta cap al·legació i manté la plantilla de respostes publicada en la pàgina web de l'IVIA el 28 d'abril de 2021.

• Resolució de la direcció de l'IVIA per la qual es publica el llistat provisional de persones candidates a formar part de les borses d'ocupació temporal específiques amb la puntuació obtinguda tant en la prova escrita com en l'avaluació de mèrits al·legats, i s'obri el termini per a la reclamació a la puntuació d'aquests mèrits.

• Nota aclaridora de les comissions de valoració dels mèrits presentats per les persones candidates a formar part de les borses d'ocupació temporal específiques.

A 9 de juny de 2021, advertit un error en la Resolució de 27 de maig de 2021 de la direcció de l'IVIA per la qual es publica la puntuació provisional de l'avaluació de mèrits al·legats per les persones candidates a formar part de les borses d'ocupació temporal específiques, publiquem una correcció d'errors amb la puntuació obtinguda tant en la prova escrita com en l'avaluació de mèrits al·legats. Així, s'obri també el termini per a la reclamació a la puntuació d'aquests mèrits.

Més informació en l'apartat d'ocupació.