DESTAQUEM

« Ves enrere

Desenvolupament de nous recobriments comestibles antifúngics a base de midó, monoestearat de gliceril i benzoat sòdic per al control de les podridures verda i blava dels cítrics

Desenvolupament de nous recobriments comestibles antifúngics a base de midó, monoestearat de gliceril i benzoat sòdic per al control de les podridures verda i blava dels cítrics

Davant el repte actual d'una producció hortofructícola més sostenible i neta, existeix un creixent interés a tot el món a substituir l'ús de fungicides químics de postcollita convencionals per mitjans no contaminants per a controlar les podridures verda i blava dels cítrics, causades respectivament pels fongs patògens Penicillium digitatum i Penicillium italicum. En estudis previs realitzats en el Centre de Tecnologia postcollita (CTP) de l'IVIA es va optimitzar la composició de nous recobriments comestibles compostos antifúngics basats en una matriu de midó de creïlla pregelatinitzat (PPS) i monoestearat de gliceril (GMS) i l'addició de benzoat de sodi (SB) com a ingredient antifúngic.

Continuant amb aquesta línia de treball, coliderada pels investigadors del CTP, la Dra. María Bernardita Pérez-Gago i el Prof. Lluís Palou, en aquesta investigació s'ha avaluat en assajos de laboratori in vivo la capacitat de control de les podridures verda i blava d'aquests recobriments comestibles en diferents espècies de fruits cítrics inoculats artificialment amb els fongs i emmagatzemats tant a temperatura ambiental com a les temperatures comercials de conservació frigorífica. Concretament, s'han aplicat recobriments de PPS-GMS (3,5-5,9% de contingut en sòlids) amb o sense SB (2%, p/v) per immersió (10 s) a mandarines ‘Orri', taronges ‘València' i llimes ‘Fi'.

En tots els casos, els fruits control es van inocular i van banyar en aigua i es va aplicar també un tractament de SB com a solució aquosa al 2% (p/v). La fruita tractada es va dividir en dos lots, el primer es va emmagatzemar a 20 °C durant 7 dies i el segon a la temperatura comercial idònia per a cada espècie (5 setmanes a 5 °C per a mandarines, 10 setmanes a 5 °C per a taronges i 3 setmanes a 12 °C per a llimes; amb una humitat relativa (HR) del 90% en tots els casos). Els recobriments comestibles sense SB no van mostrar activitat antifúngica, mentre que els recobriments amb 2% SB van reduir significativament respecte als controls la incidència (percentatge de fruita infectada) i la severitat (diàmetre de lesió) de les podridures verda i blava, en totes les espècies de cítrics i en totes les condicions d'emmagatzematge, en una magnitud equivalent a l'obtinguda amb l'aplicació de SB només en solució aquosa. Per exemple, amb el millor recobriment, la reducció de la incidència en llimes ‘Fino' va aconseguir el 90% després de 7 dies d'incubació a 20 °C i quasi el 70% després de 2 setmanes a 12 °C i 90% HR. En cap cas es va observar fitotoxicitat en la pell dels fruits associada a l'aplicació del recobriment.

Per tant, els resultats indiquen que les aplicacions de recobriments comestibles a base de PPS-GMS formulats amb SB com a ingredient antifúngic podrien constituir una alternativa prometedora per a la substitució de les ceres convencionals formulades amb fungicides sintètics, com el imazalil, que s'apliquen sovint en les línies de confecció de mandarines, taronges i llimes. Això suposaria un important avantatge competitiu per als productors espanyols en uns certs mercats d'exportació. Els treballs continuen actualment avaluant l'efecte de l'aplicació dels recobriments seleccionats en la qualitat fisicoquímica i sensorial de la fruita recoberta i conservada en fred per períodes llargs.

Aquest estudi forma part de l'estada postdoctoral de la Dra. Lourdes Soto-Muñoz (Facultat de Química, Universitat Autònoma de Querétaro, Mèxic) en el CTP de l'IVIA mitjançant una beca concedida pel Consell Nacional de Ciència i Tecnologia de Mèxic (CONACYT-160058), i ha sigut finançat per l'IVIA (Projecte No. 51910) i la Unió Europea a través del Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER) de la Generalitat Valenciana 2014-2020. El treball s'ha publicat en Open Access en la revista científica Phytopathologia Mediterranea amb el títol "Starch-glyceryl monostearate edible coatings formulated with sodium benzoate control postharvest citrus diseases caused by Penicillium digitatum and Penicillium italicum".
 

Més informació en ReDivia, el repositori institucional de l'IVIA.