Visualització de contingut web

Dr Salvador Zaragoza Adriaenses

Dr Salvador Zaragoza AdiaensensEl Dr. Salvador Zaragoza Adriaensens ha sigut, des de l'any 1972 fins a la seua jubilació en 2011, membre destacat del Departament de Citricultura i Producció Vegetal de l'IVIA, arribant a dirigir-lo durant més de 15 anys. En este període de dedicació a la investigació ha compaginat els seus estudis agronòmics amb la seua passió per la història de la citricultura valenciana i mundial. A més d'haver constituït una de les millors biblioteques privades del món en la matèria, al llarg de la seua dilatada trajectòria acadèmica ha publicat nombrosos estudis de consulta obligada per a qui desitge aproximar-se a la citricultura amb una perspectiva històrica. Pasado y presente de la citricultura española (1988), la presentació i traducció de la Histoire naturelle des orangers de A. Risso y A. Poiteau (2000), o la seua tesi inèdita Aproximación a la historia de los cítricos: Origen, dispersión y evolución de su uso y cultivo (2007), són bons exemples al respecte.

Així mateix, el Dr. Zaragoza ha recopilat gran quantitat d'informació sobre l'IVIA i, amb gran encert, l'ha plasmada en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000), el contingut del qual ha accedit a compartir amb tots nosaltres a través del nostre lloc web.  

En este enllaç trobaran detallada informació textual i gràfica sobre nombroses entitats que, d'una manera o d'una altra, constituïren els fonaments del que actualment és l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, i expliquen la seua història i activitats recents. Este ample coneixement del nostre passat no haguera estat possible sense l'esforç, l'afecte i la laboriositat del nostre company i amic Salvador, qui és mereixedor de tota la nostra gratitud i consideració.

 

 
Dr. Enrique Moltó García
Director de l'IVIA