Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Visualització de contingut web

Informació programa operatiu del FSE 2014-2020

 

PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU-COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

Dins del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020, l'IVIA gestiona l'actuació denominada "Beques de formació i especialització en diferents àrees del sector agroalimentari".

Amb això, l'IVIA tracta de respondre a l'objectiu específic 10.2.1 del Programa, consistent a "Augmentar el número dels alumnes de postgrau o titulats universitaris que obtenen formació en l'àmbit de la I+D+i, fomentant el desenvolupament d'activitats en xarxa amb centres tecnològics, d'investigació i empreses, amb èmfasis en la participació de dones".

El programa de formació i especialització es dirigeix a persones amb titulació universitària superior amb la finalitat de facilitar l'adquisició de noves aptituds i l'especialització i perfeccionament en l'àmbit de la transferència de tecnologia al sector agroalimentari i ramader de la Comunitat Valenciana.

Els àmbits d'especialització són variats, des de la millora genètica de cultius mediterranis, l'enginyeria i TIC aplicades a l'agro, les tecnologies de poscollita, l'estudi de la matèria orgànica i els sòls, el control integrat de plagues i malalties vegetals, els bancs de germoplasma, el sanejament de fruiters i vinya, la millora de la reproducció d'espècies ramaderes mediterrànies, l'optimització de l'ús d'aigua de reg i la millora de cultius d'interior fins a les tecnologies multimèdia al servei de la transferència de coneixement i la innovació agrària.

L'actuació està dotada amb 2.714.256 euros per al període 2014-2020, cofinançats al 50% pel FSE i 50% per l'IVIA.

Les beques estan dotades amb un import brut mensual de 1.200 euros cadascuna i tenen una durada de fins a tres anys. Es verifica l'increment de l'ocupabilitat dels beneficiaris.

  • S'han prorrogat fins al 31 de desembre de 2018 les beques corresponents a la convocatòria de data 1 d'abril de 2015, que beneficien a sis titulats superiors, dels quals tres són dones.

Què són els fons estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Social Europeu?

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenvolupament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió.

Objectius del FSE

Invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent (EIX PRIORITARI 3-OBJECTIU TEMÀTIC 10).

Prioritats del FSE

La millora de la qualitat, l'eficàcia i l'accessibilitat de l'educació superior i cicles equivalents amb la finalitat de millorar la participació i el nivell d'instrucció, especialment per als grups desfavorits. 

Documents de programació

Normativa d'aplicació

Enllaços d'interés

Comunicació 2014-20

Mesures antifrau

Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afecten a fons europeus