Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

Ves enrere Investigadors de l'IVIA identifiquen una gran diversitat genètica en la col·lecció de germoplasma de magraner de l'Estació Experimental Agrària d'Elx

Investigadors de l'IVIA identifiquen una gran diversitat genètica en la col·lecció de germoplasma de magraner de l'Estació Experimental Agrària d'Elx

El magraner va ser un dels primers fruiters domesticats, i la seua llarga història va resultar en el desenvolupament de cultivars locals a tot el món. Espanya és un dels principals productors i exportadors d'aquest cultiu en la conca mediterrània, però per a mantindre la competitivitat d'aquest cultiu s'han de desenvolupar noves varietats.

En l'Estació Experimental Agrària d'Elx (EEA-Elx) es manté una col·lecció de germoplasma molt interessant amb 225 accessions, una eina molt interessant per al programa de millora que es va iniciar en 2008 en la EEA-Elx i l'IVIA.

No obstant això, la caracterització detallada de qualsevol col·lecció de germoplasma és un requisit fonamental per a poder aprofitar al màxim aquests recursos, permetent identificar accessions prometedores i optimitzar el disseny de futurs creus. En aquest sentit, investigadores de l'IVIA i de la EEA-Elx han publicat recentment l'anàlisi de la diversitat genètica de 94 accessions de la col·lecció emprant marcadors moleculars de tipus microsatèl·lit.

En aquest estudi, es van identificar 85 genotips diferents, i els seus perfils genètics podrien ser útils per a la identificació de varietats. Malgrat aquesta diversitat genètica, no es va observar una subestructura clara, la qual cosa podria estar relacionada amb la propagació vegetativa de l'espècie. Únicament les accessions d'ús ornamental apareixen més agrupades i separades de la resta. Addicionalment, la caracterització morfològica ha permés identificar alguns materials que poden ser d'interés com a font de caràcters per a la millora.

Els resultats presentats en el treball aplanen el camí per a futures anàlisis genètiques, permetent la selecció d'accessions per a obtindre poblacions segregants, que permeten identificar regions del genoma que controlen caràcters d'interés per a la millora d'aquesta espècie i el desenvolupament de marcadors per a aplicar selecció assistida.

Més informació en ReDivia, el repositori institucional de l'IVIA.


 

Actualitat

L'IVIA participa en la primera reunió presencial del projecte europeu StopMedWaste (Programa PRIMA)

La reunió de socis del projecte StopMedWaste (Programa PRIMA de la Unió Europea, finançat a Espanya amb fons NextGenerationEU/PRTR de l'Agència Estatal d'Investigació, Projecte PCI2020-112095) es...

El prestigiós Programa Fulbright finança la cerca de solucions enfront del HLB de dos investigadors de l'IVIA

La Dra. Meritxell Pérez-Hedo, col·laboradora científica adjunta, i el Prof. Alberto Urbaneja, professor d'investigació del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l'IVIA, han iniciat estades...

L'IVIA té una destacada participació en el VI Simposi Internacional de Patologia de postcollita

Del 29 maig al 2 juny de 2022 es va celebrar en la seu de la Cyprus University of Technology (CUT) en Limassol (Xipre), en format presencial, el VI International Symposium on Postharvest Pathology....

Seminari cientificotècnic: “Sòls agrícoles mediterranis: el repte d'una gestió sostenible”

La correcta gestió i conservació dels sòls, tant forestals com agrícoles, representa un dels majors reptes de l'actualitat degut, fonamentalment, a la complexitat del recurs sòl i als diferents...

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter

Seguir a @GVAivia