Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

Ves enrere Investigadors de l'IVIA identifiquen una gran diversitat genètica en la col·lecció de germoplasma de magraner de l'Estació Experimental Agrària d'Elx

Investigadors de l'IVIA identifiquen una gran diversitat genètica en la col·lecció de germoplasma de magraner de l'Estació Experimental Agrària d'Elx

El magraner va ser un dels primers fruiters domesticats, i la seua llarga història va resultar en el desenvolupament de cultivars locals a tot el món. Espanya és un dels principals productors i exportadors d'aquest cultiu en la conca mediterrània, però per a mantindre la competitivitat d'aquest cultiu s'han de desenvolupar noves varietats.

En l'Estació Experimental Agrària d'Elx (EEA-Elx) es manté una col·lecció de germoplasma molt interessant amb 225 accessions, una eina molt interessant per al programa de millora que es va iniciar en 2008 en la EEA-Elx i l'IVIA.

No obstant això, la caracterització detallada de qualsevol col·lecció de germoplasma és un requisit fonamental per a poder aprofitar al màxim aquests recursos, permetent identificar accessions prometedores i optimitzar el disseny de futurs creus. En aquest sentit, investigadores de l'IVIA i de la EEA-Elx han publicat recentment l'anàlisi de la diversitat genètica de 94 accessions de la col·lecció emprant marcadors moleculars de tipus microsatèl·lit.

En aquest estudi, es van identificar 85 genotips diferents, i els seus perfils genètics podrien ser útils per a la identificació de varietats. Malgrat aquesta diversitat genètica, no es va observar una subestructura clara, la qual cosa podria estar relacionada amb la propagació vegetativa de l'espècie. Únicament les accessions d'ús ornamental apareixen més agrupades i separades de la resta. Addicionalment, la caracterització morfològica ha permés identificar alguns materials que poden ser d'interés com a font de caràcters per a la millora.

Els resultats presentats en el treball aplanen el camí per a futures anàlisis genètiques, permetent la selecció d'accessions per a obtindre poblacions segregants, que permeten identificar regions del genoma que controlen caràcters d'interés per a la millora d'aquesta espècie i el desenvolupament de marcadors per a aplicar selecció assistida.

Més informació en ReDivia, el repositori institucional de l'IVIA.


 

Actualitat

L'IVIA participarà en un seminari sobre les plagues i malalties que amenacen a la citricultura mediterrània

Plagues com el cotonet de Sud-àfrica o malalties fúngiques com la taca marró suposen cada vegada una amenaça major per a la citricultura mediterrània. No obstant això, l'atenció no es desvia tampoc...

Investigadors de l'IVIA descriuen com els patrons resistents al fred protegeixen les varietats empeltades de danys per gelades

Les varietats comercials de cítrics són molt sensibles al fred, especialment a les gelades que causen danys a la fruita i provoquen importants pèrdues econòmiques. És ben conegut que els patrons...

L'IVIA publica un estudi sobre la selecció de bacteris antagonistes per al control de la malaltia del foc bacterià

El control dels bacteris fitopatògens és un pilar fonamental per al maneig integrat d'importants malalties que afecten els nostres cultius. Aquestes malalties representen una gran preocupació pel...

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter

Seguir a @GVAivia