Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

Ves enrere L'IVIA avança en la protecció del cultiu de tomaca: Mecanismes de defensa de la planta per a reduir el mal en planta provocat per Nesidiocoris tenuis

L'IVIA avança en la protecció del cultiu de tomaca: Mecanismes de defensa de la planta per a reduir el mal en planta provocat per Nesidiocoris tenuis


 

Un estudi recent publicat en Biological Control liderat per investigadors de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) i amb la col·laboració de la Universitat de Bolonya, ha revelat que l'activació de les defenses en les plantes de tomaca mitjançant el volàtil de fulla verda (Z)-3-hexenil propanoato [(Z)-3-HP] pot reduir el mal causat pel depredador zoofitòfag Nesidiocoris tenuis. Encara que este agent de control biològic és altament eficaç contra diverses plagues del cultiu de tomaca degut a la seua polifagia i capacitat depredadora, el seu comportament fitòfag pot resultar problemàtic, ocasionant danys significatius com la deposició de callosa i la mort cel·lular en les plantes. Estos efectes poden obstruir el transport de nutrients i provocar avortaments florals o el pansiment de brots tendres.

En este estudi s'ha comprovat com l'exposició de les plantes de tomaca al (Z)-3-HP activa mecanismes defensius, regulant l'expressió de gens relacionats amb la síntesi i degradació de callosa. Este procés reduïx la quantitat de callosa depositada en els teixits de la planta, la qual cosa és crucial per a limitar el mal tissular i mantindre la funcionalitat del sistema vascular de la planta. A més, s'ha observat que l'exposició al (Z)-3-HP desencadena una resposta molecular significativa en les plantes, incloent-hi l'augment de les defenses antioxidants a través de la regulació a l'alça de gens que codifiquen enzims com el ascorbato peroxidasa i les glutatió S-transferases. Estos enzims són crucials per a neutralitzar les espècies reactives d'oxigen (ROS) i gestionar eficaçment l'estrés oxidatiu. Això contribuïx a la resistència de les plantes enfront de l'atac de fitòfags i reforça els mecanismes de reparació tissular necessaris per a la recuperació i continuïtat del creixement normal de les plantes.

El present estudi ha sigut parcialment finançat per l'Agència Espanyola d'Investigació del Ministeri d'Economia i Competitivitat d'Espanya (PID2020-113234RR-I00 i PRE2021-100879) i per l'IVIA-GVA (Projecte "Sostenible": IVIA-52202B, cofinançat pel Programa FEDER 2021-27). La col·laboració entre l'IVIA i la Universitat de Bolonya ha sigut possible gràcies al Programa d'Investigació Cooperativa de l'OCDE.

Poden accedir al text complet d'este estudi en ReDIVIA, el repositori institucional de l'IVIA.


 

Actualitat

Investigadors de l'IVIA participaran en la jornada “Revolució agraria amb tecnologies disruptives” dins el programa Innotransfer

La inteligencia artificial i la digitalitzación han revolucionat la forma en què es gestionen els processos agrícoles. Actualment, els professional de l'agricultura poden monitoritzar eficientment...

Oferta pública de personal laboral de l'IVIA per a 2023 (II)

Resolució del Director de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, per la qual s'accepta la renúncia de diverses persones aspirants proposades per a la contractació laboral a càrrec de...

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter