Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

Ves enrere L'IVIA impulsarà l'ús d'estratègies agroecològiques en el cultiu de la tomaca a través de la seua participació en el projecte europeu “ASTER” (Programa PRIMA)

L'IVIA impulsarà l'ús d'estratègies agroecològiques en el cultiu de la tomaca a través de la seua participació en el projecte europeu “ASTER” (Programa PRIMA)

La tomaca és un cultiu clau en el món, però especialment en la conca del Mediterrani. El seu valor de mercat a la UE representa al voltant de 7 mil milions d'euros. Itàlia, Espanya, Grècia i Portugal contribueixen amb més del 90% a la producció de la UE.

Independentment del tipus de cultiu (a l'aire lliure o en hivernacle) o la duració del cicle, es requereixen quantitats creixents d'inputs externs (pesticides, fertilitzants, herbicides) per a fer front a: i) problemes de nutrició relacionats amb la deterioració del sòl; ii) espècies residents i invasores més agressives pel canvi climàtic i el desenvolupament de resistència a plaguicides; iii) limitació hídrica, que és més crítica en climes àrids i semiàrids de l'àrea mediterrània a causa del canvi climàtic.

Un altre problema emergent és també la disminució dels pol·linitzadors, el paper dels quals en la millora de la producció de tomaca ha sigut àmpliament estudiat. En xicotetes plantacions, els serveis ecosistèmics, com la nutrició vegetal, la pol·linització i el control biològic natural, són molt necessaris, ja que milloren el rendiment i la qualitat de la producció, al mateix temps que limiten els inputs externs.

L'enfocament agroecològic, els pilars principals del qual són la conservació, la millora i l'aprofitament de la biodiversitat funcional, la protecció sostenible dels estressos biòtics i abiòtics i la circularitat de la cadena productiva, ofereix solucions eficients que redueixen progressivament els inputs externs i la costos de gestió.

L'objectiu d'ASTER, projecte finançat per la UE a través del programa PRIMA amb aproximadament 2 milions d'euros, és construir un model de gestió per als xicotets productors de tomaca de la conca mediterrània basat en l'aplicació de principis fonamentals de l'agroecologia com són: (i) la protecció i la millora de la biodiversitat funcional tant aèria com del sòl, per a incrementar i explotar els serveis ecosistèmics (protecció, nutrició, pol·linització); (ii) el control sostenible de les principals plagues i patògens per a reduir l'impacte ambiental de les pràctiques fitosanitàries; (iii) la circularitat de la cadena productiva per a acostar-se a l'objectiu de “residu zero”. El model millorarà la resiliència d'aquest cultiu fonamental en l'economia de tots els països de la conca mediterrània on es pot cultivar en camp obert o en hivernacle, durant tot l'any, especialment en xicotetes explotacions.

El consorci ASTER està compost per 15 grups d'investigació de 8 països repartits per la conca mediterrània, liderats pel CNR d'Itàlia. Des de la Unitat d'Entomologia de l'IVIA, el Prof. Alberto Urbaneja, la Dra. Meritxell Pérez-Hedo i D. Miquel Alonso-Valiente participaran en el desenvolupament d'aquest projecte. A més, ASTER comptarà amb la participació de manera activa la Unió Protectora d’El Perelló i ANECOOP Soc. Coop., els qui aplicaran en cultius seleccionats entre els seus associats l'aplicació de tècniques agroecològiques.

ASTER es va iniciar oficialment el passat 1 de juny amb la celebració de la Kick-off meeting que va tindre lloc en el IPSP-CNR, Portici (NA) a Itàlia, però es preveu l'inici dels experiments de camp per a la primavera del 2023.


 

Actualitat

L'IVIA participa en el IV Congrés de l'Associació Espanyola de Professionals de l'Anàlisi Sensorial

El IV Congrés dels Professionals de l'Anàlisi Sensorial (AEPAS) va tindre lloc a la Rioja del 6 al 8 de juny, sent el fòrum més important a nivell nacional en el qual es reuneixen els professionals...

València BC - Simposi Internacional sobre Biocontrol en Agricultura - Comunitat Valenciana

En el marc d'una agricultura moderna, globalitzada i respectuosa amb el medi ambient, la protecció biològica s'ha convertit en l'eina indispensable per a mantindre els nostres cultius lliures de...

L'IVIA comptarà amb una important representació en la presentació dels resultats del projecte de control de Xylella fastidiosa a Espanya

Dimarts que ve 28 de juny, l'IVIA serà present en la presentació dels resultats del projecte de control de Xylella fastidiosa a Espanya: “Desenvolupament d'estratègies d'erradicació, contenció i...

Una tesi doctoral realitzada i dirigida en l'IVIA guanya el premi “Hugo de Vries”

La “Royal Dutch Botanical Society” i la “Hugo de Vries Fund Fundation” han concedit el premi “Hugo de Vries” a la millor tesi doctoral defensada als Països Baixos en el camp de la botànica en 2021...

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter

Seguir a @GVAivia