Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

Ves enrere L'IVIA participarà en un seminari sobre les plagues i malalties que amenacen a la citricultura mediterrània

L'IVIA participarà en un seminari sobre les plagues i malalties que amenacen a la citricultura mediterrània

Plagues com el cotonet de Sud-àfrica o malalties fúngiques com la taca marró suposen cada vegada una amenaça major per a la citricultura mediterrània. No obstant això, l'atenció no es desvia tampoc de la que continua constituint la principal amenaça per als cítrics: l'HLB. Per això, l'IVIA participarà el pròxim 19 de maig en el webinar “Cítrics: problemes locals, amenaces globals” que abordarà aquestes plagues i malalties.

Alberto Urbaneja, del centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia, participarà per a resumir els assoliments en la gestió de Trioza erytreae i Diaphorina citri, psíl·lids vectors de l'HLB. A més, també exposarà diferents línies d'investigació centrades en la gestió de la malaltia.

Per part seua, Antonio Vicent, coordinador del centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia, abordarà el desenvolupament de malalties fúngiques com la taca marró (causada pel fong Alternaria), que afecta a determinades varietats de mandarina, o Botrytis cinerea, que indueix la caiguda dels fruits cítrics recentment quallats i també l'aparició d'alteracions en l'escorça.

El webinar, organitzat per Phytoma, es desarrollára el dijous 19 a partir de les 16:30h i per a accedir a la retransmissió en directe és necessari haver-se registrat prèviament.


 

Actualitat

L'IVIA participarà en un seminari sobre les plagues i malalties que amenacen a la citricultura mediterrània

Plagues com el cotonet de Sud-àfrica o malalties fúngiques com la taca marró suposen cada vegada una amenaça major per a la citricultura mediterrània. No obstant això, l'atenció no es desvia tampoc...

Investigadors de l'IVIA descriuen com els patrons resistents al fred protegeixen les varietats empeltades de danys per gelades

Les varietats comercials de cítrics són molt sensibles al fred, especialment a les gelades que causen danys a la fruita i provoquen importants pèrdues econòmiques. És ben conegut que els patrons...

L'IVIA publica un estudi sobre la selecció de bacteris antagonistes per al control de la malaltia del foc bacterià

El control dels bacteris fitopatògens és un pilar fonamental per al maneig integrat d'importants malalties que afecten els nostres cultius. Aquestes malalties representen una gran preocupació pel...

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter

Seguir a @GVAivia