Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

Actualitat

Ves enrere Ángel Plata, investigador de doctorat de l'IVIA, rep el X Premi SEEA-Phytoma a la millor comunicació en panell

Ángel Plata, investigador de doctorat de l'IVIA, rep el X Premi SEEA-Phytoma a la millor comunicació en panell

L'investigador de doctorat de l'IVIA, Ángel Plata, ha rebut el X Premi SEEA-Phytoma a la millor comunicació en panell, en el XII Congrés Nacional d'Entomologia Aplicada (XVIII Jornades Científiques de la Societat espanyola d'Entomologia Aplicada), celebrat a Màlaga, del 3 al 7 d'octubre de 2022.

 En el Congrés, que reuneix bianualment els principals investigadors espanyols en el camp de l'Entomologia Aplicada, s'ofereixen premis a investigadors de doctorat per les seues presentacions de treballs en format oral i panell. Enguany, l'investigador Ángel Plata, del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia (Unitat d'Entomologia), ha obtingut el primer premi al millor panell del Congrés per un treball sobre el “Complex de parasitoides de Pseudococcus longispinus en caqui”.

Aquesta espècie de pseudocòccid és actualment una de les principals plagues del caqui a Espanya i els parasitoides han de jugar un paper clau en la seua regulació poblacional. En el treball exposat en aquest panell s'ha estudiat el complex de parasitoides de P. longispinus en parcel·les de caqui de la Comunitat Valenciana, la principal zona productora d'aquest cultiu en la conca Mediterrània.

De l'ampli complex d'espècies de parasitoides trobades, destaca Anagyrus fusciventris, per la seua abundància, distribució i nivells de parasitisme. També s'assenyala, com potencialment negatiu, la presència d'un elevat nivell de hiperparasitisme, especialment a la tardor, que pot afectar negativament l'activitat parasitària de les femelles de A. fusciventris.

En conjunt es considera que A. fusciventris podria arribar a controlar a P. longispinus en els caquis valencians. I que futurs treballs han d'avaluar els factors que poden incidir negativament en l'eficàcia d'aquest parasitoide.


 

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter