Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

Actualitat

Ves enrere “Metodologia-IVIA: Determinació Costos de Cultiu”

“Metodologia-IVIA: Determinació Costos de Cultiu”

Des de fa dècades, en l'IVIA s'han analitzat els costos de producció dels principals cultius mediterranis, usant una metodologia que s'ha anat actualitzant per a donar una resposta més efectiva a les necessitats del sector. Una de les particularitats d'aquests treballs és que es basen en dades primàries reals, preses en camp, i que es busca recollir la gran varietat de circumstàncies que condicionen la gestió de les explotacions agràries valencianes. Es publica ara un document on es detallen els fonaments de la “Metodologia IVIA: Determinació Costos de Cultiu”, juntament amb els resultats preliminars dels costos de producció obtinguts per a Caqui, Mandariner i Taronger.

En els treballs actuals s'aposta per l'ús de la digitalització, tant per a consolidar una captació massiva de dades primàries, com per a agilitar el tractament d'una informació que sempre és molt diversa i canviant. De fet, en aquest moment hi ha una gran volatilitat i una pujada anòmala en els preus dels inputs agraris, la qual cosa està alterant tant la composició com el valor dels costos mitjans de cultiu. Això obliga a redissenyar de manera contínua les eines de treball per a l'estudi de costos, que tindran que adaptar-se al funcionament de les explotacions agràries, així com al de les empreses i entitats que col·laboren subministrant informació primària.

Donar a conéixer els resultats d'estudis de costos de cultiu realitzats a nivell d'un territori com el de la Comunitat Valenciana, hauria de motivar que les persones productores determinen els costos particulars que tenen en les seues parcel·les, i amb això comprovar en quin nivell se situen. Tot això amb l'objectiu de realitzar una millor presa de decisions, tant a nivell productiu com comercial.

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter