Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

AgroAlimVal: un projecte FEDER orientat a millorar la qualitat i la sostenibilitat dels productes bàsics del sector agroalimentari valencià

El projecte AgroAlimVal és un projecte finançat per la Unió Europea, a través del Programa FEDER 2021-2027, que té com a objectiu general desenvolupar i implementar solucions innovadores, segures,...

Importants avanços per a millorar el control dels cotonets en el cultiu del caqui

Els pseudocóccids o cotonets s'han convertit en una de les principals plagues del cultiu del caqui a la Comunitat Valenciana, arribant a causar greus pèrdues econòmiques i amenaçant la viabilitat...

Actualitat

Ves enrere Esdeveniment final projecte Europeu PERFECT Life

Esdeveniment final projecte Europeu PERFECT Life

  • El projecte cofinançat amb fons europeus posa a la disposició d'agricultors i usuaris eines gratuïtes i efectives per a l'optimització de les aplicacions fitosanitàries, sense que aquestes generen pèrdues d'eficàcia dels tractaments contra plagues i malalties.

  •  Els resultats finals del projecte mostren reduccions de producte fitosanitari de més del 50%, sense reduir la seua eficàcia, en línia amb el Pacte Verd Europeu o “Green Deal” i l'Estratègia de la Granja a la taula o “Farm to Fork” que pretenen reduir en un 50% l'ús i el risc de plaguicides químics d'ací a 2030.

El projecte europeu Perfect Life, que té un valor multidisciplinari i transversal, cerca reduir l'ús i emissió de pesticides a l'entorn amb eines i tecnologia de fàcil maneig, arriba a la seua fi després de 5 anys d'implementació.

Durant la jornada final del projecte, els dies 11 i 12 de juliol, es mostraran tots els avanços realitzats per a reduir la contaminació ambiental per fitosanitaris i els seus metabòlits associats en aire, mitjançant eines d'ajust del volum de caldo òptim (OVRA) i tecnologies per a la reducció de la deriva (SDRT), disminuint així el risc per fitosanitaris i estalviant costos en els tractaments, però sense perdre l'eficàcia en el control de les plagues o malalties.

L'estalvi de costos que genera l'ús de les aplicacions i eines utilitzades en el projecte és molt significatiu, amb xifres tan importants com reduccions de fins a un 74% del volum utilitzat de producte fitosanitari, i fins i tot l'estalvi de combustible de fins a 800 litres i de temps de fins a quasi 100 hores per cada 100 hectàrees tractades, ja que en reduir el volum aplicat no es necessita anar a recarregar la cuba amb tanta assiduïtat.

El dia 11 se celebrarà un esdeveniment, que podrà seguir-se tant de manera presencial com en línia, en les instal·lacions de la Fundació FISABIO i a través del canal de la Fundació.

Els socis del projecte mostraren els resultats obtinguts en les diferents parts que el componen, com els assajos de camp, el desenvolupament d'eines de programari d'ajuda a la presa de decisions a agricultors, i les accions dutes a terme amb la finalitat de divulgar i mostrar aquests resultats als usuaris finals com a tècnics i agricultors.

El dia 12 es realitzarà una demostració en el camp experimental d’ANECOOP (Museros), on els assistents podran veure en directe com els socis del projecte aconsegueixen reduir la deriva i l'exposició humana a fitosanitaris amb eines d'ajust de volum i baixa deriva.

Life és un instrument de finançament de la UE per al medi ambient i l'acció del clima per a contribuir a la implementació, actualització i desenvolupament de la legislació i la política mediambiental i climàtica a la Unió Europea. En concret, el projecte PERFECT LIFE, que finalitzarà a l'agost de 2023, compta amb un finançament de més de 2 milions d'euros, finançats per la UE (60%).

El consorci, coordinat per la Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), té com a socis al Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica (Fisabio) (organisme dependent de la Conselleria de Sanitat universal i Salut Pública), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’Institut Français de le Vigne et du Vin (IFV), l'empresa Fossil Ió Technology (FIT), la Università di Torino (UNITO) i la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana.

Per a més informació de l'esdeveniment vegen aquest enllaç on un pot registrar-se i veure detalladament l'agenda: https://perfectlifeproject.eu/es/evento-final/ 


 

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter