Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

Oferta pública de personal laboral de l'IVIA per a 2023 (II)

Resolució del Director de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, per la qual s'accepta la renúncia de diverses persones aspirants proposades per a la contractació laboral a càrrec de...

Actualitat

Ves enrere Jornada sobre el futur de la cunicultura

Jornada sobre el futur de la cunicultura

La Generalitat Valenciana i el Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) organitzen la jornada de difusió "El futur de la cunicultura" que tindrà lloc el pròxim 16 de gener, de 12.00 a 18:00 h, en la Sala d'actes Eduardo Primo Mill en l'IVIA de Moncada (València).

L'objectiu d'esta jornada, orientada a productors i tècnics, és poder conéixer millor la situació actual del sector cunícola a Espanya i a la Comunitat Valenciana, centrant-se en aspectes de producció i benestar animal, presentant resultats en sistemes d'allotjament alternatius a les gàbies i consells sobre el seu maneig, tant en la fase reproductiva com durant el període d'engreixament posterior.

En la Jornada participaran ponents de la Interprofessional cunícola, de la Universitat Politècnica de València i de la Unitat de cunicultura de l'IRTA, així com de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, tots ells coordinats per l'IVIA.

Els cunicultors podran participar i fer preguntes i comentaris sobre altres temes d'interés i pot ser una oportunitat fructífera d'intercanvi entre el sector, la investigació i l'administració de la Generalitat Valenciana.


 

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter