Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

L'IVIA desenvolupa un sistema per a dissenyar barreres de contenció enfront del HLB dels cítrics

El huanglongbing (HLB) és una malaltia que ha posat en alerta a la citricultura mundial. És causada per bacteris del gènere Candidatus Liberibacter, que es transmeten des d'arbres malalts fins a...

Oferta pública de personal laboral de l'IVIA per a 2023 (II)

Oferta pública de 14 places amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d’investigació de l'IVIA

Nova edició del València BC - Simposi Internacional sobre Biocontrol en Agricultura - Comunitat Valenciana

El control biològic s'ha convertit en una eina fonamental per a mantindre els nostres cultius lliures de plagues i malalties, i en la punta de llança d'una agricultura moderna, globalitzada i...

Actualitat

Ves enrere L'IVIA participa en una nova Col·lecció sobre Biologia Postcollita de la prestigiosa revista Scientific Reports (Nature Portfolio)

L'IVIA participa en una nova Col·lecció sobre Biologia Postcollita de la prestigiosa revista Scientific Reports (Nature Portfolio)

Garantir que la producció d'aliments tinga la capacitat de satisfer les necessitats de la població mundial requereix no sols mètodes de producció innovadors, sinó també estratègies per a minimitzar el desaprofitament d'aliments. Actualment, al voltant d'un terç de les fruites i hortalisses recol·lectades acaba malgastant-se abans del consum, a causa de múltiples factors, com la sobreproducció o les minves durant la distribució. Una vegada collits, els productes frescos romanen biològicament actius i pateixen una sèrie de reaccions que alteren la seua composició, valor nutricional i estat de maduresa i els fan vulnerables a les infeccions per patògens. Comprendre els processos biològics que tenen lloc després de la collita permetrà el desenvolupament de noves estratègies per a prolongar la vida útil dels productes frescos i, en última instància, contribuirà a augmentar la seguretat alimentària. Aquesta nova Col·lecció sobre Biologia Postcollita contempla la publicació d'investigacions originals i de qualitat sobre biologia postcollita de fruites i hortalisses, inclosa la fisiologia postcollita, la senescència i la patologia. 
La Col·lecció està editada per membres del consell editorial de la revista, entre els quals es troba el Prof. Lluís Palou, coordinador del Centre de Tecnologia Postcollita (CTP) de l'IVIA. La resta d'editors  convidats són el Prof. Tie Liu (University of Florida, USA), el Prof. Sunil Pareek (National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, l'Índia), i el Prof. Gianfranco Romanazzi (Marche Polytechnic University, Italy).
La data límit per a la presentació de manuscrits és el 28 de desembre de 2023.
Per a informació addicional i enviament de manuscrits:
https://www.nature.com/collections/ebidbbfdce


 

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter