Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

Oferta pública de personal laboral de l'IVIA per a 2023 (II)

Resolució del Director de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, per la qual s'accepta la renúncia de diverses persones aspirants proposades per a la contractació laboral a càrrec de...

Actualitat

Ves enrere L'IVIA participa per primera vegada en el Panell de Diagnòstic de Micologia de l'Organització Europea i Mediterrània per a la Protecció Vegetal (EPPO)

L'IVIA participa per primera vegada en el Panell de Diagnòstic de Micologia de l'Organització Europea i Mediterrània per a la Protecció Vegetal (EPPO)

El Panell de Diagnòstic de Micologia de l'EPPO es va crear en 2014 i reuneix principalment micòlegs europeus amb l'objectiu de desenvolupar i revisar els protocols de diagnòstic de fongs i oomicets de rellevància per a Europa  (https://www.eppo.int/about_eppo/panel_composition/pm_diag_myco). Este any, el panell es va reunir al novembre en ANSES en Maisons-Alfort a França i va comptar amb la participació de 21 micòlegs i dos observadors de 18 països.

La Unitat de Micologia de l'IVIA va participar per primera vegada en este Panell de Diagnòstic de Micologia en el qual es van revisar els continguts cientificotècnics tant dels nous protocols que estan desenvolupant com de les actualitzacions dels protocols ja existents. La detecció d'estos patògens emergents o de quarantena és essencial per a poder aplicar les tècniques de maneig adequades. Un dels protocols revisats va ser el protocol de detecció del fong Phyllosticta citricarpa, fong causant de la taca negra dels cítrics. Esta és una de les principals malalties fúngiques dels cítrics a nivell mundial i es important que els laboratoris estiguen preparats per al seu diagnòstic donat que las regions citrícoles de la UE són considerades actualment com a zonas lliures d'esta malaltia i la legislació fitosanitària estableix mesures per a evitar la introducció de P. citricarpa en el territori europeu.

En la primera part de la reunió es compartiren els informes de reunions anteriors relacionades amb el panell, com les del Panell sobre Diagnòstic i Asegurament de Qualitat, el Grup de Treball sobre Regulacions Fitosanitàries i la del seminari de l'EPPO per als Responsables de Laboratoris de Diagnòstic de Malaltíes Vegetals. Seguidament es va passar a la segona part de la reunió dedicada exclusivament a la revisió dels protocols de diagnòstic. En total, es van revisar deu protocols, sis existents, dos en procés de redacció i dos nous. Durant l'última part de la reunió, es preparà el programa de treball del panell assignant-se coordinadors per als nous protocols i establint les prioritats per a l'actualització dels ja existents; es va identificar informació rellevant sobre malalties emergents i els possibles desafiaments del diagnòstic; s'identificaren noves línies d'investigació i es va intercanviar informació sobre iniciatives nacionals en el camp del diagnòstic de fongs i oomicets.

La participació en este panell ofereix la possibilitat de conéixer els problemes emergents causats per fongs i oomicets en plantes a Europa i de poder compartir les metodologies disponibles per al diagnòstic en laboratoris europeus, veure els problemes sovint trobats en els processos de diagnòstic i comunicar dades sobre la validació dels mètodes utilitzats.

Resum de la reunió (en anglés)


 

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter