Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

L'IVIA participa en una revisió sobre la importància que té la inducció de defenses en l'acció dels depredadors zoofitòfags

Un treball en el qual participen Meritxell Pérez-Hedo i Alberto Urbaneja, investigadors de la unitat d'entomologia de l'IVIA, i acabat de publicar en la revista “Journal of Pest Science” repassa i...

L'IVIA participarà en una conferència de la Universitat de Califòrnia per a presentar CitrusVol

Demà, la Dra. Patrícia Chueca, del centre de Agroenginyeria de l'IVIA, participarà com a convidada en una conferència organitzada per la Universitat de Califòrnia. Durant tres dies i sota el títol...

Investigadors de l'IVIA caracteritzen la microbiota de semen de caprí i demostren que varia entre estació reproductiva i anestre estacional

Un estudi recent, fruit de la col·laboració entre investigadors del CITA i la Facultat Veterinària CEU Cardenal Herrera, descriu per primera vegada la microbiota del semen de caprí i els canvis que...

Actualitat

Ves enrere L'IVIA publica un estudi sobre la selecció de bacteris antagonistes per al control de la malaltia del foc bacterià

L'IVIA publica un estudi sobre la selecció de bacteris antagonistes per al control de la malaltia del foc bacterià

El control dels bacteris fitopatògens és un pilar fonamental per al maneig integrat d'importants malalties que afecten els nostres cultius. Aquestes malalties representen una gran preocupació pel fet que afecten espècies vegetals de gran importància econòmica, es propaguen amb facilitat i generalment no tenen cura. Un exemple és la malaltia del foc bacterià, causada per Erwinia amylovora, la qual afecta plantes de la família de les rosàcies, com la perera, la pomera o el nispro.

En la cerca d'alternatives a l'ús d'agroquímics i antibiòtics per al control d'aquest bacteri fitopatogen, investigadores de l'IVIA i de la Universitat de València han publicat recentment un estudi sobre la selecció de bacteris antagonistes per al control d'aquesta malaltia.

En aquest estudi, les investigadores van recuperar una col·lecció d'aïllats bacterians de diferents teixits vegetals i orígens geogràfics i després van seleccionar aquells que presentaven una notable activitat antagonista in vitro enfront de E. amylovora i una major capacitat per a reduir els símptomes del foc bacterià en assajos ex viu.

Addicionalment, es va confirmar que aquests aïllats bacterians amb activitat antagonista no provoquen cap reacció d'hipersensibilitat en fulles de plantes de tabac, que la majoria són capaces de sintetitzar enzims hidrolítics i presenten altres activitats de biocontrol i/o promotores del creixement vegetal, com la producció de sideróforos i la solubilització de fosfats. Per aquesta raó, aquests aïllats bacterians podrien ser considerats candidats a agents biocontrol. Mitjançant seqüenciació del gen ARNr 16S,  es van identificar diverses espècies bacterianes anteriorment no descrites com a agents de biocontrol enfront de E. amylovora.

Més informació en ReDivia, el repositori institucional de l'IVIA.


 

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter

Seguir a @GVAivia