Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

Oferta pública de personal laboral de l'IVIA per a 2023 (II)

Oferta pública de 14 places amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d’investigació de l'IVIA

Nova edició del València BC - Simposi Internacional sobre Biocontrol en Agricultura - Comunitat Valenciana

El control biològic s'ha convertit en una eina fonamental per a mantindre els nostres cultius lliures de plagues i malalties, i en la punta de llança d'una agricultura moderna, globalitzada i...

Actualitat

Ves enrere L'IVIA té una presència destacada en el Grup Especialitzat en Detecció, Diagnòstic i Identificació (GEDDI) de patògens de plantes de la SEF

L'IVIA té una presència destacada en el Grup Especialitzat en Detecció, Diagnòstic i Identificació (GEDDI) de patògens de plantes de la SEF

El grup GEDDI de la Societat Espanyola de Fitopatologia (SEF) es va crear en 2011 i actualment compta amb més de 120 socis. Entre els seus objectius estan l'organització de reunions, seminaris, etc. relacionades amb la detecció, el diagnòstic i la identificació de patògens vegetals, la participació en projectes d'investigació coordinats, la publicació de treballs científics i divulgatius, l'harmonització de tècniques de detecció i diagnòstic, suport a les labors d'acreditació i contribució a l'ús correcte del lèxic específic.

Enguany la reunió científica va tindre lloc del 17 al 19 d'octubre de 2023 a Huelva, organitzada pel Laboratori de Control Oficial Agroalimentari i Agroramader de Huelva i el Centre Regional de Diagnòstic de la Junta de Castella i Lleó. Un total de 61 participants dels diferents laboratoris de les diferents Comunitats Autònomes van assistir a la reunió.

L'IVIA va participar amb l'assistència de cinc persones del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia en representació del Laboratori de Referència de Bacteris Fitopatògens, el Laboratori de Referència de Virus en Plantes Llenyoses i la Unitat de Micología.

El programa va constar de huit sessions de presentacions científiques en els següents camps: bacteris i fitoplasmes (una sessió de sis ponències), virus i viroids (dues sessions de set ponències), nematodes (una sessió de cinc ponències), fongs i oomicets (tres sessions amb 14 ponències) i una sessió de temes generals com el tractament de mostres d'exportació, verificació de mètodes, els organismes regulats i els plans de contingència. Finalment, l'última part de la reunió es va dedicar a temes del grup GEDDI-SEF a càrrec del president José Luis Palomo on es va parlar sobre l'evolució i perspectives del grup.

L'IVIA va contribuir de forma destacada, participant en la moderació de tres sessions i contribuint amb cinc presentacions orals. La sessió de bacteris fitopatògens va tindre com una de les moderadores a Ester Marco i va incloure una presentació oral de Silvia Barbé. Una de les sessions de virus i viroides va tindre com a moderadora a Ana Belén Ruiz i en la segona sessió de virus i viroids, l'IVIA va contribuir amb dues ponències orals, una d'Ana Belén Ruiz i la segona d'Antonio Olmos. L'IVIA va participar en les tres sessions de fongs on Ana Pérez va ser una de les moderadores, en una de les sessions, i va contribuir a les altres dues amb presentacions orals.


 

 

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter