Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

AgroAlimVal: un projecte FEDER orientat a millorar la qualitat i la sostenibilitat dels productes bàsics del sector agroalimentari valencià

El projecte AgroAlimVal és un projecte finançat per la Unió Europea, a través del Programa FEDER 2021-2027, que té com a objectiu general desenvolupar i implementar solucions innovadores, segures,...

Importants avanços per a millorar el control dels cotonets en el cultiu del caqui

Els pseudocóccids o cotonets s'han convertit en una de les principals plagues del cultiu del caqui a la Comunitat Valenciana, arribant a causar greus pèrdues econòmiques i amenaçant la viabilitat...

Actualitat

Ves enrere Les dades dels bancs de germoplasma de l'IVIA estan disponibles des de la seua web

Les dades dels bancs de germoplasma de l'IVIA estan disponibles des de la seua web

Un banc de germoplasma és el lloc on es conserva la diversitat genètica d'un o diversos cultius i les espècies silvestres relacionades.

¿Per què és necessari conservar el material vegetal o germoplasma?
 
Des que s'inicià l'agricultura, l'ésser humà ha estat seleccionant aquell material vegetal que millor s'adaptava a les seues necessitats. Aquest fet, que suposa un benefici per a l'agricultura, també implica una pèrdua de diversitat i varietats que denominem erosió genètica. Per una banda es perden varietats tradicionals substituïdes per altres més avantatjoses i per altra, a causa de a canvis en l'ús del sol, processos de deforestació, extensió de les àrees urbanes, contaminació, etc. es va produïnt, al seu torn, erosió i pèrdua de varietats silvestres que són el fruit de milers d'anys d'evolució.

Aquestes varietats i espècies contenen gens o combinacions de gens relacionats amb caràcters d'interés per a l'ésser humà i la seua pèrdua suposa un increment de la vulnerabilitat dels nostres cultius enfront de canvis ambientals o aparició de noves plagues o malalties, que limiten la capacitat de resoldre els problemes d'aquests cultius en un futur.

Estas variedades y especies contienen genes o combinaciones de genes relacionados con caracteres de interés para el ser humano y su perdida supone un incremento de la vulnerabilidad de nuestros cultivos frente a cambios ambientales o aparición de nuevas plagas o enfermedades, limitando la capacidad de resolver los problemas de estos cultivos en un futuro.

Els bancs de germoplasma són la resposta per a conservar tot el material genètic que ha perdut l'interés comercial però que suposa un reservori de gens molt important per al futur dels cultius.

Els bancs són els encarregats de conservar i mantindre la diversitat genètica, principal ferramenta de la millora genètica.

En l'IVIA comptem amb tres bancs de germoplasma d'espècies estratègiques per a la CV: cítrics, caqui i nispro
 
  • Els cítrics es caracteritzen per la seua gran diversitat i l'elevat nombre d'espècies, varietats i híbrids que el componen. El banc de germoplasma de cítrics s'inicià en 1975 i consta de 470 entrades.
  • El banc de germoplasma de caqui s'inicià en 2002 i compta amb un centenar d'entrades.
  • El banc de germoplasma del nispro japonés, que es va establir en 1994, consta de 123 entrades.
 
Ja és possible consultar les seues dades a través de la web.
 

 

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter