Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

Oferta pública de personal laboral de l'IVIA per a 2023 (II)

Resolució del Director de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, per la qual s'accepta la renúncia de diverses persones aspirants proposades per a la contractació laboral a càrrec de...

Actualitat

Ves enrere Nova ferramenta de l'IVIA per a la comunicació i transferència del coneixement mitjançant la difusió de material audiovisual: Canal IVIA

Nova ferramenta de l'IVIA per a la comunicació i transferència del coneixement mitjançant la difusió de material audiovisual: Canal IVIA

L'IVIA, mitjançant la creació i difusió de vídeos de curta durada, pretén traslladar al sector les notícies, esdeveniments i activitat de recerca del Centre, d'una forma més dinàmica i atractiva.

L'objectiu de la creació de 'Canal IVIA', és augmentar i complementar les actuals vies de comunicació, utilitzant les noves tecnologies, que faciliten i agilitzen l'accés a la informació.

 

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter