Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

AgroAlimVal: un projecte FEDER orientat a millorar la qualitat i la sostenibilitat dels productes bàsics del sector agroalimentari valencià

El projecte AgroAlimVal és un projecte finançat per la Unió Europea, a través del Programa FEDER 2021-2027, que té com a objectiu general desenvolupar i implementar solucions innovadores, segures,...

Importants avanços per a millorar el control dels cotonets en el cultiu del caqui

Els pseudocóccids o cotonets s'han convertit en una de les principals plagues del cultiu del caqui a la Comunitat Valenciana, arribant a causar greus pèrdues econòmiques i amenaçant la viabilitat...

Actualitat

Ves enrere Pròxima Trobada Internacional sobre “Perspectives de la citricultura davant els nous reptes i amenaces fitosanitàries”

Pròxima Trobada Internacional sobre “Perspectives de la citricultura davant els nous reptes i amenaces fitosanitàries”

L'IVIA col·labora amb Phytoma España i la Universitat Politècnica de València en la Trobada internacional sobre perspectives de la Citricultura davant els nous reptes i amenaces fitosanitàries, els propers 22 al 24 de novembre.

"En el moment actual les novetats i canvis en l'àmbit de la Sanitat Vegetal en citricultura superen possiblement els d'èpoques anteriors. D'una banda, s'han produït canvis accelerats en les metodologies i eines disponibles en l'àmbit fitosanitari, amb reducció de matèries actives autoritzades, estricta regulació en el seu ús i residus i implantació obligatòria de la Gestió Integrada. Per una altra, han aparegut nous fitòfags com Pezothrips kellyanus, Delottococcus aberiae o els àcars Eutetranychus. És destacable el risc existent de cara al futur per dos bacteris especialment perilloses, la causant de la malaltia del HuanLongBing (HLB), un vector transmissor de la qual s'ha detectat recentment a Galícia, i Xylella fastidiosa, que ha causat importants danys a Itàlia i França, i amenaça diversos cultius de la conca mediterrània. Per totes aquestes raons, es fa necessari analitzar els canvis produïts o previsibles i en funció d'açò redefinir les estratègies de Gestió Integrada en els nostres cultius de cítrics." (Dr. Ferrán García Marí, catedràtic de la UPV i director científic de la Trobada).

Per part de l'IVIA participaran els doctors: Alberto Urbaneja (Coordinador del Centre de Protecció Vegetal de l'IVIA), Pablo Aleza, Juan Pedro Bouvet (INTA-Argentina), José Catalán, Mª Milagros López, Cesar Monzó, Alejandro Tena,  i Antonio Vicent. També participen dos il·lustres investigadors que formaren part de l'Institut, ara jubilats, els doctors Luis Navarro i Nuria Durán

Més informació en: http://www.phytoma.com/objetivo-del-simposio

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter