Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

Actualitat

Ves enrere Seminari cientificotècnic: “La governança en els aiguamolls: a què juguen els actors en Doñana”

Seminari cientificotècnic: “La governança en els aiguamolls: a què juguen els actors en Doñana”

Ponent: Pablo Fernández Méndez – INGENIO (CSIC-UPV)

Data: 7 d'octubre de 2022. 13:00h.

Lloc: Sala d'actes de l'IVIA i portal IVIA.

Resum:

Doñana constitueix un cas singular d'estudi. En l'actualitat són nombrosos els conflictes existents al voltant de l'aigua, de la seua gestió i el seu ús com a recurs per al “desenvolupament” socioeconòmic. Des de la sobreexplotació de l'aigua subterrània per a mantindre el turisme i l'agricultura intensiva sota plàstic, fins als megaprojectes en l'estuari per a permetre vaixells de major importància, passant pels regadius del nord i l'arròs. Una governança configurada perquè tots “guanyen” a curt termini, però en risc continu de perdre l'oportunitat de coordinar-se per a trobar una solució superior per al futur. La perdedora actual, si bé encara amb robustos mecanismes de defensa, és clara: la naturalesa de Doñana. En termes teòrics, ens trobem davant un sistema soci-ecològic atrapat en la rigidesa. En aquest seminari explorarem i ens acostarem a explicacions sobre aquest parany a través de la història i en el present.


 

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter