Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

Oferta de contracte predoctoral finançat per el programa Santiago Grisolía

L'IVIA oferta un contracte predoctoral, finançat per el programa Santiago Grisolía, per a realitzar una tesis doctoral emmarcada dins el projecte "Millora de la sostenibilitat de la producció...

III Jornada Postcollita de Cítrics

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), AgroBank i Poscosecha.com organitzen la III Jornada Postcollita de Cítrics que tindrà lloc dijous 19 de setembre a les 15.30 en l'Edifici Banc...

Actualitat

Ves enrere Un treball del Centre de Tecnología Poscollita (CTP) de l'IVIA posa de manifest els beneficis de l'aplicació de recobriments comercials en postcollita de fruits cítrics

Un treball del Centre de Tecnología Poscollita (CTP) de l'IVIA posa de manifest els beneficis de l'aplicació de recobriments comercials en postcollita de fruits cítrics

La investigadora del Centre de Tecnologia postcollita (CTP), Dra. María Bernardita Pérez-Gago, i el Coordinador del CTP, Prof. Lluís Palou, han dirigit un treball de recerca que posa de manifest els beneficis incontestables associats a l'aplicació de recobriments comercials en postcollita de fruits cítrics. Els assajos es van realitzar a escala semicomercial en la planta pilot i els laboratoris del CTP amb tres recobriments comercials desenvolupats per empreses membres de l'agrupació Postharvest Clúster A.I.E.

L'objectiu general del treball va ser avaluar la capacitat dels recobriments per a prolongar la vida postcollita de fruits cítrics per al consum en fresc, tant a temperatura ambiental com en conservació frigorífica, així com establir el possible estalvi energètic en el transport de cítrics derivat de l'ús dels recobriments respecte a la fruita no recoberta. Per a això, es va treballar amb taronges cv. ‘Lanelate’ i de va determinar la qualitat fisicoquímica i sensorial de la fruita recoberta respecte a la fruita control sense recobrir després dels diferents escenaris d'emmagatzematge postcollita considerats:

i) 30 dies de conservació frigorífica a 1 °C i 90% HR més 7 dies de ‘shelf life’ a 20 °C

ii) 15 dies a 20 °C i 70% HR, i

iii) 12 dies a 8 °C i 90% HR per a la fruita recoberta i 5 °C i 90% HR per a la fruita no recoberta (simulacions de condicions de transport).

Es van determinar els següents atributs de qualitat: pèrdua de pes (%), fermesa (% deformació), color de l'escorça (Índex de color, IC = 1000a / Lb), llustre instrumental (G.O., ‘gloss units’), rendiment en suc (%), qualitat del suc [contingut en sòlids solubles (CSS, °Brix), pH, acidesa titulable (AT, % d'àcid cítric) i índex de maduresa (CSS/AT)], alteracions fisiològiques externes (danys per fred, ‘pixat’, col·lapse d'escorça, etc.), incidència de podridures (infecció natural), atmósfera interna (% de CO2 i O2 a l'interior del fruit), volàtils (contingut d'etanol i acetaldehid en suc, mg/L), i qualitat sensòrial (sabor global, mals sabors, aspecte visual extern i ordenació per lluentor).

Els resultats obtinguts van mostrar clarament l'eficàcia dels tres recobriments assajats per a reduir la pèrdua de pes i la fermesa, regular l'intercanvi de gasos i vapor d'aigua i aportar lluentor a les taronges recobertes, tant durant emmagatzematge a temperatura ambiental com durant conservació frigorífica, sense afectar negativament la resta d'atributs de qualitat instrumental i sensorial. A més, es confirma la possibilitat d'utilització d'estos recobriments per a transportar taronges a mercats d'exportació pròxims a una temperatura superior a l'establida comercialment, la qual cosa podria implicar un estalvi energètic en el transport per als comercialitzadors de cítrics.

En general, estos resultats obtinguts amb taronges ‘Lanelate’ són extrapolables a qualsevol varietat comercialitzada de cítrics en fresc i es pot afirmar que els diferents recobriments assajats contribuïxen al manteniment efectiu de la qualitat postcollita dels fruits cítrics, possibilitant una major vida útil del fruit i uns períodes més llargs de conservació i comercialització. Això pot redundar en un millor posicionament en els mercats d'exportació i fins i tot en l'obertura de nous mercats més exigents i, per tant, en una clara millora de la competitivitat del sector.

L'informe dels resultats obtinguts en este treball es pot consultar a ReDIVIA, el repositori institucional de l'IVIA (https://hdl.handle.net/20.500.11939/8933)


 

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter