Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

AgroAlimVal: un projecte FEDER orientat a millorar la qualitat i la sostenibilitat dels productes bàsics del sector agroalimentari valencià

El projecte AgroAlimVal és un projecte finançat per la Unió Europea, a través del Programa FEDER 2021-2027, que té com a objectiu general desenvolupar i implementar solucions innovadores, segures,...

Importants avanços per a millorar el control dels cotonets en el cultiu del caqui

Els pseudocóccids o cotonets s'han convertit en una de les principals plagues del cultiu del caqui a la Comunitat Valenciana, arribant a causar greus pèrdues econòmiques i amenaçant la viabilitat...

Actualitat

Ves enrere Ferranenta per a la gestió integrada de plagues: Poll roig de Califòrnia

Ferranenta per a la gestió integrada de plagues: Poll roig de Califòrnia

El poll roig de Califòrnia, Aonidiella aurantii, és una de les principals plagues en els cítrics valencians i per tant és necessari recórrer a tractaments químics perquè les seues poblacions no sobrepassen el llindar econòmic de danys. Amb la intenció de disminuir el nombre d'aplicacions necessàries i augmentar la seua eficàcia, la pàgina web de l'IVIA sobre Gestió Integrada de Plagues i Malalties de cítrics (GIPCITRICOS) disposa d'un mapa on es pot consultar la integral tèrmica del poll roig al llarg de la Comunitat Valenciana.

 

L'IVIA compta amb 55 estacions meteorològiques distribuïdes per tota la Comunitat Valenciana, a partir de les quals es calcula l'evolució de la integral tèrmica del poll roig per a determinar el moment òptim per a realitzar el tractament. Cal recordar que els insecticides són més eficaços quan la població està formada per una major proporció d'estadis joves, com són les nimfes de primer i segon estadi. Aquest moment ens el dóna la integral tèrmica, que es calcula com la suma dels graus-dia acumulats diàriament menys el llindar inferior de desenvolupament que són 11,7°C per al poll roig. Quan aquesta suma aconsegueix els 555 graus-dia aproximadament es produeix el màxim de formes sensibles de la primera generació.

En el següent video expliquem l'ús d'aquesta eina (cada agricultor ha de consultar les dades de l'estació meteorològica més pròxima a la seua explotació o que millor represente les seues condicions en camp).

 

 

 

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter