Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

L'IVIA participa en una revisió sobre la importància que té la inducció de defenses en l'acció dels depredadors zoofitòfags

Un treball en el qual participen Meritxell Pérez-Hedo i Alberto Urbaneja, investigadors de la unitat d'entomologia de l'IVIA, i acabat de publicar en la revista “Journal of Pest Science” repassa i...

L'IVIA participarà en una conferència de la Universitat de Califòrnia per a presentar CitrusVol

Demà, la Dra. Patrícia Chueca, del centre de Agroenginyeria de l'IVIA, participarà com a convidada en una conferència organitzada per la Universitat de Califòrnia. Durant tres dies i sota el títol...

Investigadors de l'IVIA caracteritzen la microbiota de semen de caprí i demostren que varia entre estació reproductiva i anestre estacional

Un estudi recent, fruit de la col·laboració entre investigadors del CITA i la Facultat Veterinària CEU Cardenal Herrera, descriu per primera vegada la microbiota del semen de caprí i els canvis que...

Actualitat

El CITA incorpora un nou semental

El Centre de Tecnologia Animal de l'IVIA (CITA) ha rebut recentment un nou semental de la categoria “Joves Reproductors Recomanats” (JRR). El semental ha sigut incorporat per l'Associació de...

Seminari cientificotècnic: Paper de l'àcid abscísic en la integració de la resposta a estressos biòtics i abiòtics combinats

L'àcid abscísic (ABA) posseeix un paper destacat en la coordinació de les respostes de la planta enfront de determinats estressos abiòtics com a sequera o salinitat. De fet, en condicions de camp...

L'IVIA participa en el simposi internacional “3rd Coatings and Interfaces Conference (CIC 2021)”

Dimecres dia 24 de novembre a les 15.00 h, el coordinador del Centre de Tecnologia postcollita (CTP) de l'IVIA, Prof. Lluís Palou, participarà en el simposi internacional en línia “3rd Coatings and...

ÀMPLIA PARTICIPACIÓ DE L'IVIA EN UN CURS DEL MAPA

La setmana passada, del 8 al 12 de novembre, es va celebrar un curs organitzat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), amb el títol “CONTROL I INSPECCIÓ FITOSANITÀRIA EN LLOCS DE...

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter

Seguir a @GVAivia