Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

L'IVIA desenvolupa un sistema per a dissenyar barreres de contenció enfront del HLB dels cítrics

El huanglongbing (HLB) és una malaltia que ha posat en alerta a la citricultura mundial. És causada per bacteris del gènere Candidatus Liberibacter, que es transmeten des d'arbres malalts fins a...

Oferta pública de personal laboral de l'IVIA per a 2023 (II)

Oferta pública de 14 places amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d’investigació de l'IVIA

Nova edició del València BC - Simposi Internacional sobre Biocontrol en Agricultura - Comunitat Valenciana

El control biològic s'ha convertit en una eina fonamental per a mantindre els nostres cultius lliures de plagues i malalties, i en la punta de llança d'una agricultura moderna, globalitzada i...

Actualitat

L'IVIA participa en la jornada internacional sobre anàlisi de riscos en sanitat vegetal organitzada per la EFSA i la EPPO

Durant els dies 12 al 14 de desembre es va celebrar en Parma la jornada sobre anàlisi de riscos en sanitat vegetal "Modelling in Plant Health – how can models support risk assessment of plant pests...

Prorrogades fins al 5 d'octubre de 2017 les beques d'especialització cofinançades pel Fons Social Europeu

Prorrogades fins al 5 d'octubre de 2017 les beques d'especialització cofinançades pel Fons Social Europeu, mitjançant Resolució de la Presidenta de l'IVIA de 2 de desembre de 2016. Les beques van...

L'IVIA comunica els resultats de la recerca sobre reg i salinitat en el cultiu del caqui a Carcaixent

L'IVIA va difondre els resultats obtinguts de diversos anys de recerca en la jornada "El reg i la salinitat en el cultiu del caqui", celebrada en l'Estació Experimental Agrària de Carcaixent el...

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter