Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Material de l'IVIA

Material de l'IVIA

Es posa a la disposició de totes les persones i entitats interessades les fitxes del material vegetal generat per l'Institut, que s'aniran harmonitzant i completant en funció de les investigacions i experimentacions realitzades.

Les persones i entitats interessades a experimentar amb aquest material han de consultar el subapartat Experimentació amb material vegetal de l'IVIA.

Cítrics

Fruiters

Arròs