Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Moviments comptables IVIA

Moviments comptables IVIA

La Lleiy 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana, declara com a oberta i accesible la informació de tots els comptes bancaris en entitats financeres que pertanyen a les administracions públiques, organismes i entitats a les quals es refereix l'article 1.1 de la llei.

L'IVIA, com a organisme autònom de la Generalitat, publica els seus moviments a partir del 12 de maig de 2017.

Tota la informació publicada es pot descarregar en format reutilitzable (dades obertes).

Periodicitat d'actualització: mensual. Informació econòmica relativa als moviments comptables del mes anterior una vegada tancada la comptabilitat.