Visualització de contingut web

Convocatòries oposicions

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana NÚM. 8056, de 6 de juny de 2017, es van publicar les convocatòries de concurs-oposició per a cobrir places del cos superior tècnic d'investigadors científics. En esta pàgina trobaran informació sobre les mateixes.

ORDE 7/2017, d'11 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Cos Superior Tècnic d'Investigadors Científics, Escala: Científic Titular A1-28-01, sector administració especial, torn d'accés lliure. termini de presentació de sol·licituds fins al 04/07/2017.

ORDE 8/2017, d'11 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Cos Superior Tècnic d'Investigadors Científics, Escala: Científic Titular A1-28-01, sector administració especial, torn de promoció interna. termini de presentació de sol·licituds fins al 04/07/2017.

ORDE 9/2017, d'11 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Cos Superior Tècnic d'Investigadors Científics, Escala: Científic Titular A1-28-02, Investigador sector administració especial, torn lliure. termini de presentació de sol·licituds fins al 04/07/2017.

ORDE 10/2017, d'11 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Cos Superior Tècnic d'Investigadors Científics, Escala: Investigador Titular A1-28-02, sector administració especial, torn de promoció interna. termini de presentació de sol·licituds fins al 04/07/2017.