Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Convocatòries oposicions

Convocatòries oposicions

ORDRE 125/2020, de 5 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’investigadors científics de l’Administració de la Generalitat, escala investigador, A1-28-02, sector administració especial, convocatòria 168/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

ORDRE 123/2020, de 5 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’investigadors i investigadores científics de l’Administració de la Generalitat, escala científica titular, A1-28-01, sector administració especial, convocatòria 166/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

ORDE 7/2017, d'11 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Cos Superior Tècnic d'Investigadors Científics, Escala: Científic Titular A1-28-01, sector administració especial, torn d'accés lliure. termini de presentació de sol·licituds fins al 04/07/2017.

ORDE 8/2017, d'11 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Cos Superior Tècnic d'Investigadors Científics, Escala: Científic Titular A1-28-01, sector administració especial, torn de promoció interna. termini de presentació de sol·licituds fins al 04/07/2017.

ORDE 9/2017, d'11 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Cos Superior Tècnic d'Investigadors Científics, Escala: Científic Titular A1-28-02, Investigador sector administració especial, torn lliure. termini de presentació de sol·licituds fins al 04/07/2017.

ORDE 10/2017, d'11 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Cos Superior Tècnic d'Investigadors Científics, Escala: Investigador Titular A1-28-02, sector administració especial, torn de promoció interna. termini de presentació de sol·licituds fins al 04/07/2017.