Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Seminaris científics

Seminaris científics

Els seminaris o trobades entre investigadors tenen la finalitat de difondre i discutir sobre coneixements acadèmics o tècnics relacionats amb una disciplina o matèria determinada. Estos esdeveniments han de formar part de la vida diària de qualsevol institució dedicada a realitzar labors cientificotècniques, com és el cas de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA).

Amb la celebració de seminaris s'aconseguixen diversos objectius. En primer lloc, els seminaris ens permeten conéixer de primera mà els estudis que s'estan duent a terme en altres laboratoris amb interessos d'investigació afins als nostres. En segon lloc, ens oferixen la possibilitat d'adquirir coneixements que podrien ser rellevants per a les nostres investigacions. Finalment, els seminaris ens permeten també interactuar directament amb altres investigadors i, en el cas que la seua temàtica ens siga llunyana, ens permeten incrementar els nostres coneixements generals sense invertir molt esforç a aconseguir-ho. I no menys important és conéixer i valorar el treball dels nostres col·legues i, també, reforçar el nostre sentit de pertinença a una organització al servici de l'interés general.

Enllaçant amb la idea anterior, l'assistència als seminaris hauria de ser un compromís ineludible de tots els investigadors i estudiants que formen part de qualsevol institució científica. Una comunitat científica amb una formació àmplia, multidisciplinària, global, és segur que té més possibilitats d'innovar i d'aconseguir avanços significatius per a la societat a què servix.

Hi ha una altra idea associada a la participació en els cicles de seminaris que és interessant destacar. Entre les tasques de formació com a investigadors dels estudiants de doctorat, l'exposició i discussió pública dels resultats del seu treball ha d'ocupar un lloc predominant. Esta mateixa lògica també pot aplicar-se als jóvens investigadors postdoctorals. Encara que la seua experiència en les labors d'investigació és major que la dels estudiants de doctorat i està, a més, acreditada per la defensa pública del seu treball de tesi doctoral, la seua formació com a investigadors no acaba ací i han de continuar guanyant experiència a millorar la comunicació del seu treball, una tasca clau per a la seua labor d'investigació. Tant els estudiants de doctorat com els jóvens postdoctorals han d'esforçar-se a exposar els seus resultats amb brevetat i exactitud i també han d'aprendre a discutir-los en funció de les seues idees i de la literatura existent sobre el tema. Per tant, els seminaris són una tribuna excel·lent perquè este col·lectiu s'exercite i adquirisca les habilitats de comunicació imprescindibles per a actuar com a investigadors.

 

 

Lloc: Saló de l'Actes de l'IVIA. Carretera CV-315, Km 10,7 (Antiga Carretera Moncada-Nàquera, Km. 4,5) 46113 Moncada (València).

 

Periodicitat: Setmanal (Calendari subjecte a variacions de què s'informarà en la pàgina web de l'IVIA)

 

Dia i hora: Divendres, 13:00 h

 

Comité organitzador de seminaris: Ángeles Calatayud (IVIA), Gabino Ríos (IVIA), Luís Rubio (IVIA), Ana Maymó (CIDE, CSIC-UV-GVA).

Més informació: seminarios_ivia@gva.es

 

pròxims seminaris